Mowi ønsker å plassere «verdens største smultring» i Troms

Nyheter
2077

Movi har søkt om å få etablere to akvakulturlokaliteter i Balsfjord kommune i forbindelse med plasseringen av «smultring-prosjektet».

Det viser dokumenter iLaks har fått innsyn i.

Opprinnelig var det meningen at anlegget, som bygges i samarbeid med Bamblebedriften ØPD, skulle ligge i Herøy kommune i Nordland.

I juli i fjor fikk Mowi avslag fra Nærings- og Fiskeridepartementet, etter at selskapet påklaget et vedtak på antall utviklingstillatelser som ble tildelt. Selskapet hadde opprinnelig søkt om åtte utviklingstillatelser, men måtte nøye seg med 1,41 tillatelser for sitt smulteringformede anlegg.

Ola Helge Hjetland. FOTO: Mowi.

Kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, bekrefter til iLaks at selskapet ønsker å teste ut prosjektet i Troms-kommunen.

– Vi mener Balsfjord er et godt sted å drive oppdrett, og har hatt god dialog med kommunen om å etablere oss her, sier Hjetland.

Saken ble først omtalt av Nye Troms.

Garderer seg mot teknisk svikt
«For å kunne etablere Donuten på omsøkt lokalitet i Balsfjord er det behov for å etablere ytterligere et konvensjonelt anlegg bestående av plastringer og nøter. Dette anlegget vil kunne forsyne Donuten med fisk fra 2,5-3,5 kg og oppover», heter det blant annet i søknaden fra Mowi til Balsfjord kommune.

De to lokalitetene Mowi har søkt om etablering på, og som man søker dispensasjon fra kystsoneplan på, er Skredan og Middagsneset. Begge lokalitetene ligger mot land på vestsiden av Balsfjorden.

I Skredan vil selskapet etablere et fortøyningsrammeverk på circa 200×500 meter. I rammeverket skal det plasseres ut ti stykker 160 meter plastringer med notposer og lodd. På lokaliteten vil det settes ut smolt, som når den etter circa 11-13 måneder i sjøen har nådd en størrelse på circa 2,5-3,5 kilo, flyttes til «smultringen» på lokalitet Middagsneset.

I Middagsneset vil det være et fortøyningsrammeverk på rundt 200 ganger 500 meter, og i rammeverket vil det altså plasseres ut en «Donut». «Donuten» har en diameter på 50 meter, og i tillegg skal det plasseres ut to stykker 160 meter plastringer med notposer og lodd.

Årsaken til at Mowi ønsker å plassere ut plastringene ved siden av «Donuten», er for å ha beredskap i tilfelle teknisk svikt på anlegget.

Vil legge til rette for flere «Donuts»
Skredans rammeareal er på 100.000 kvadratmeter, og arealet av ti stykker ringer i overflaten er på 78.500 kvadratmeter. Middagsnesets rammeareal er på 100.000 kvadratmeter, mens arealet på  to stykker ringer og en «Donut» 23.550 kvadratmeter.

Skalmodell på 1:15 av ferdig størrelse, kun for testing i basseng. ILLUSTRASJON: ØPD

«Arealet som omsøkes dispensert er større enn areal som er nødvendig ved førstegangsetablering. Årsaken til dette er at vi ønsker å være fremtidsrettet, ved å ha areal tilgjengelig til å kunne utvide med flere Donuts hvis driften tilsier det, og videre kunne ha muligheten til å etablere et visningsanlegg i fremtiden på lokaliteten», skriver Mowi.

Når produksjonen kan starte opp, er ennå uvisst.

– Videre fremdrift i prosjektet avhenger av å få etablert en best mulig lokalitet, men vi ser stort potensiale i konseptet og håper at vi kan komme i gang om ikke så lenge, avslutter Hjetland.

I januar avslørte Hauge-Aqua gründer Cato Lyngøy til iLaks hvor et annet Mowi-prosjekt, «Egget», skal ligge.