Kråkøy Slakteri trues av nedleggelse. Slik ruster bedriften seg for fremtiden

Nyheter
1117

Kråkøy Slakteri har slakteavtaler ut april, men etter det er det foreløpig ingen nye avtaler på plass. Derfor ser daglig leder Roger Sørgård etter nye muligheter.

Rett før jul skrev iLaks at Kråkøy Slakteri i Roan kommune i Trøndelag hadde landet en slakteavtale med Bjørøya Fiskeoppdrett. Avtalen sikret aktivitet ved slakteriet frem til april. Slakteriet har stått i fare for å bli lagt ned, etter at Måsøval Fiskeoppdrett og Refsnes Laks avsluttet sine slakteavtaler med Kråkøy ved nyttår.

Til avisen Fosna-Folket forteller daglig leder Roger Sørgård at det foreligger planer om å bygge en ny fabrikk for filetering av laks, som skal ligge like ved dagens slakteri. Ifølge Sørgård skal det avgjøres før sommerferien om den nye fabrikken skal bygges eller ikke.

– Det er mye som er uavklart, sier Sørgård til avisen, som understreker at man også ønsker å fortsette med slakteriet, og derfor jobber han med å få på plass slakteavtaler også etter april.

Ifølge Sørgård vil det ta rundt minst et år å bygge frabrikken, men han kan ennå ikke si hvor mye den eventuelt vil koste.

I tillegg til en ny fabrikk, planlegges det et samarbeidsprosjekt med servicebåter.

–  Det er mulig å ivareta en del av fisken som i dag dør ute i merdene. Den kan bli berget og slaktet. Her vil slaktevolumet være ustabilt, men vi må være på tilbudssiden. Det er mye produksjon av laks på Fosen og potensialet er stort, sier Sørgård.