Kina-eksporten i god bedring

923

8. oktober 2010 ble det kjent at Liu Xiaobo fikk Nobels Fredspris. Dette falt ikke i god jord hos kinesiske myndigheter, som i en lang periode i hovedsak har nektet å snakke med norske myndigheter.
Eksporten av norsk laks ble også rammet, men så langt i år virker det veldig lovende for eksporten, men Norges Sjømatråd tar ikke bølgen over den smule veksten.

-Sammenligner vi første halvår i år med første halvår 2010 har volumene gått tilbake med 10 prosent, og sammenlignet med 2012 er volumene opp kun fire prosent. Dette er på tross av at konsummarkedet i Kina har økt de siste årene, og det er Skottland og Færøyene som står for denne veksten. I 2010 hadde Sjømatrådet forventet en årlig vekst i konsumet av laks for de neste årene på rundt 30 prosent. Norge har dermed ikke fått tatt del av denne veksten, sier Sigmund Bjørgo, Norges Sjømatråds representant i Kina til iLaks

Legger vi på en 30 prosent årlig vekst fra 2010, «burde» den norske lakseeksporten til Kina første halvår i år ha vært på nesten 17.500 tonn. Norge har i første halvår i bare solgt 31 prosent av dette kvantumet.
Han sier at det har vært store svingninger de siste årene og aktørene melder om stor usikkerhet og uforutsigbarhet i markedet.
Er det noe laksebransjen hater, er det usikkerhet.

-Det er derfor vanskelig å gi en entydig forklaring på de kortsiktige svingningene på eksporten av norsk laks til Kina, sier Bjørgo.