Kaller inn kreditorene

385

Nå synliggjøres de negative effektene av de høye lakseprisene i Danmark. Esbjerg-røykeriet BG Salmon innkaller sine fordringshavere til rettsforhandlinger.

Saken har fått saksnummer SKS 34-43/2014 i Retten i Esbjerg. Møtet er satt opp torsdag den 19.06.2014 kl. 13.00, med henblikk på avstemning om et forslag om restrukturering, skriver nettstedet Biq.dk.

Forslaget med bilag ligger til ettersyn i skifteretten senest 14 dager før møtet. Fordringshavere, hvis fordringer ikke tidligere er gjort gjeldende, oppfordres til å anmelde disse til advokat Boris K. Frederiksen i København.