Jusprofessor om oppdrettsvedtak i Vega verdensarvområde: – Kan være i strid med loven

Nyheter
1107

Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, sier det skulle vært gjort en konsekvensutredning før Marine Harvest fikk tillatelse til å drive oppdrett i Vega.

Fredag i forrige uke fikk Marine Harvest midlertidig tillatelse til å drive oppdrett ved Rørskjæran ved Søla i Vega kommune – en lokalitet som ligger innenfor verdensarvområdet og like ved grensen til flere verneområdet. Vega ble satt på UNESCOs liste over verdens viktigste natur- og kulturarv-steder i 2004.

– Det er helt åpenbart at det er forutsatt i plan- og bygningsloven, at når det er snakk om store miljøkonsekvenser av oppdrett, så skal det konsekvensutrederes før vedtak fattes. Det gir ingen mening å gjøre vedtak først, og så konsekvensutrede etterpå, som i dette tilfellet her, sier Fauchald til NRK.

– Stor usikkerhet knyttet til konsekvenser
– Hvis man ikke konsekvensutreder i denne saken, så finnes det ingen saker hvor man skal konsekvensutrede for oppdrettsnæring. Dette er i et verdensarvområde, det er søkt om et relativt stort anlegg og det er stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette vil få for naturen, sier han.

Tomas Norvoll (Ap), som er fylkesrådleder i Nordland, sier de ikke bryter noen lover ved å gi tillatelsen.

– Vi følger akvakulturlovgivningen og gjør jobben vår. Det eneste riktige her var å gi en midlertidig tillatelse, sier han. Han utelukker ikke at statlige myndigheter kan komme inn og overprøve vedtaket.

Fungerende riksantikvar, Leidulf Mydland, har varslet at en klage vil komme.

– Ikke vanlig
Konsekvensutredningen skal gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på vegne av Vega kommune. Det er ikke klart når denne er ferdig.

Ifølge Jørn Thomassen, vitenskaplig rådgiver hos NINA, er det ikke vanlig en midlertidig tillatelse blir gitt før konsekvensutredning. Thomassen skal ha det overordnede ansvaret for utredningen.