Skatteforslag som oser av marxisme

Kommentarer
10919

Men dagens skatteforslag er heldigvis kun en teoretisk øvelse – uten særlig politisk støtte.

Havbruksskatteutvalget presenterer i dag sin 237 sider lange rapport for beskatning av oppdrettsnæringen. Her foreslås en 40 prosents sats for grunnrenteskatt for havbruk.

Men det er et forslag – ikke et vedtak.

De politiske partene uttalte seg, på rad og rekke, om denne problemstillingen under landsmøtene i vår. Og konklusjonen var klar: Regjeringspartiene og Senterpartiet ville ikke ha en grunnrentebeskatning av havbruk. Arbeiderpartiet fattet ikke vedtak, men kan styre sin begeistring.

Også LO og NHO er tydelige på at de ikke ønsker en grunnrentebeskatning i norsk havbruk.

Kommentar: Aslak Berge

Særskatt
Senterpartiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad uttalte i vår at «det er ingen grunn til å innføre en særskatt som skal gå rett i statskassen».

Det er stort sett SV, målbåret av nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som har tatt til orde for en tyngre beskatning av lakseoppdrett.

Men ikke en gang SV har tatt til orde for 40 prosents beskatning.

Utflagging
En 40 prosent nedøksing av profitten ville ha desimert investeringsviljen i norsk havbruk. Den vil ha sørget for en rask og effektiv utflagging av både kapital og kompetanse. Landbaserte oppdrettsanlegg for laks er allerede under oppføring i en lang rekke land, og det ville neppe blitt færre etter dette.

At oppdretterne vil legge investeringsbudsjettene sine i andre land enn Norge, er det ingen grunn til i tvile på. Det var nettopp dette som skjedde under Arbeiderparti-styret på 1980-tallet, da ingen oppdrettere fikk eie mer enn én konsesjon. Konsekvensen ble at norske oppdrettere investerte i og bygget opp lakseoppdrett i Irland, Skottland, Canada og USA.

Kapitalen er mobil. Og den kjenner ingen grenser. Den plasseres der den oppnår best avkastning.

Elendighet
«The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of misery,» sa Sir Winston Churchill.

Dagens næringsfiendtlige forslag viser med rette hvor ille det kunne ha gått hvis de mørkerøde hadde hatt flertall på Stortinget.

Men det har de altså ikke.