Jakter oppdrettsmillioner til tilapia

2403

Etter 27 år i Norge og jobb som kirurg på Rikshospitalet, jakter Raphael Adobor finansiering til oppstart av tilapiaoppdrett i Ghana. De naturgitte betingelsene er ingen begrensning. Fisken kan selges lokalt eller flys inn til ferskmarkedet i Vest-Europa.

Fra sin base i Oslo, er Adobors mål å få finansiert og starte opp med oppdrett av den tropiske fisken tilapia i det vest-afrikanske landet.

– Prosjektet begynner med 2.300 tonn første år, og vil så øke gradvis til det doble og gå tregangen de påfølgende år. Men muligheten er jo der til å øke til så mye som markedet kan ta. Så det er store muligheter, sier han til iLaks.

Fra den internasjonale flyplassen i Accra nås hovedsteder i hele Europa på seks og en halv til syv timer. Det åpner for eksport av ferske fileter.

– Vi hadde opprinnelig tenkt å eksportere opp til 70 prosent i fileter. Det som er saken er at de lokale prisene er så gode at de nye investorene vil heller selge alt til det lokale markedet. Prisen for hel fisk i Ghana er 5-6 dollar per kilo tilapia. Ghana bruker idag over en milliard kroner i året på fiskeimport, sier Adebor.

Den hurtigvoksende fiskearten er i salgsvolum en vesentlig større art enn atlantisk laks. Den store flaskehalsen er tilgang på ferskvann.

– Vi har rikelig tilgang på ferskvann Volta-dammen, sier Adobor. Volta-elven renner gjennom Ghana. – Vi tar vann fra dammen, det er et landbasert anlegg som skal bygges, forklarer han. – Tilapia trives best i varmt vann på 25 grader, og det har vi året rundt.

Volta-dammen i Ghana. Foto: Aquaprima
Volta-dammen i Ghana. Foto: Aquaprima

– For å få kraftig vekst trenger du fôr med høyt proteininnhold, men det trenger ikke være marine oljebasert. 35 prosent protein er viktig for å få hurtig vekst på fisken. Fôret er nå tilgjengelig i Ghana – både via import og så er det en lokal produsent som produserer fôr. Den har base i Ghana og eksporterer til andre afrikanske land, forteller han engasjert.

Raphael Adobor arbeider til daglig som kirurg på Rikshospitalet.  Han kom til Norge i 1986, og har bodd her siden. Tilapia har han lært på egen hånd. – Jeg har lært mye om akvakultur, fiskebiologi og business og forretningsutvikling. Det som er problemet er tilgang til kapital.

Prosjektet var nær en realisering for få år siden.

– Vi fikk en gruppe investorer med Aker Seafoods i spissen og noen utviklingsbanker i Sverige og Belgia. Så var vi nesten klare til å starte prosjektet. Når finanskrisen kom i 2008-2009, trakk Aker Seafoods seg. Vi har prøvd seg å få nye investorer. Flere grupper vært nede og sett på anlegget, blant annet private equity fond. Vi venter på en realisering av prosjektet. Vi har ikke gitt opp, men er ikke mål heller. Vi vet ikke om det blir noe av denne saken. Men de har vært der nede og er veldig interesserte.

Det er heller ikke drahjelp fra norske myndigheter på finansieringen.

– Norfund investerer kun i Øst-Afrika. De vil ikke investere i Ghana.

Afrikanske land er ofte beheftet med politisk risiko og korrupsjon. Men Adebor mener Ghana er vesentlig bedre stilt enn andre sammenlignbare land.

– Ghana har et av de raskest voksende økonomier i Afrika og verden. De har funnet olje. Ghana er et demokrati, og hadde valg i desember. Sammenlignet med nabolandene Nigeria, Sierra Leone og Elfenbenskysten, står Ghana mye bedre på korrupsjon, styring og politisk risiko, mener han.

– Når det gjelder fisk så har nordmenn investert i Indonesia og Filippinene. Basert på naturressursene er det bedre i Ghana. Kanskje er det bedre infrastruktur i for eksempel Indonesia, men sammenligner en lokalmarkedet for tilapia, så er priseene tre ganger høyere i Ghana enn i Indonesia. Så markedet for tilapia er utrolig, legger han til.