Bergen fester grepet

1194

Vestlandets hovedstad fester grepet som verdens viktigste sjømatby.
Av verdens seks største oppdrettselskaper, har tre hovedkontor i Bergen. Den største av de alle, Marine Harvest Group, er for øvrig i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Sandviken, og markerer med det sin langsiktige satsing i Bergen.

Hvis en setter en teoretisk passernål på taket til Bergen Fiskeindustri på Bontelabo, og trekker passeren ut én kilometer – da vil en favne om flere tusen sjømatansatte. Her ligger bedrifter som Lerøy Seafood Group, EWOS, Grieg Seafood, Marine Harvest, Seaborn, Coast Seafood, Alfheim og Nielsen, Norway Pelagic, men også institusjoner som Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norges Handelshøyskole, Akvariet i Bergen og Fisketorget. For å nevne noen.

Svært få, om noen steder i verden, har flere fiskeriansatte per kvadratmeter.