ILA-smell til 17,7 mill dollar

446

Det chilenske oppdrettselskapet Invermar er blitt pålagt å slakte ut all fisk på en av sine lokaliteter grunnet infeksiøs lakseanemi (ILA). Det betyr at selskapet går glipp av inntekter på 17,7 millioner dollar.

– Vårt opprinnelige salgsestimat for lokaliteten var på 22,8 millioner dollar i løpet av andre halvår i år, men hvis vi blir tvunget til å høste som Sernapesca har pålagt oss å gjøre, forventer vi å se vår inntekt kuttet ned til 5,1 millioner dollar, skriver selskapet i en børsmelding ifølge Undercurrent.  

Invermar har blitt beordret av den nasjonale tjenesten for fiske og havbruk Sernapesca å forsere slakting av Traiguen lokalitet ved Chiloe, hvor en merd er rammet av ILA.

Ordren kom knapt 24 timer etter Invermar fremforhandlet en utvidet betalingsfrist med sine banker, som opprinnelig hadde forfall 31. mars, skriver Undercurrent.

Invermar bekreftet overfor børsen i Santiago at styret har mottatt anmodningen fra Sernapesca, men vil studere alle alternativer som tillates av loven. Selskapet sier at påbudet kan redusere inntektene med 17,7 millioner dollar på et tidspunkt da konsernet sårt trenger å vise lønnsomhet.

– Det er et bredt spekter av tiltak for å takle ILA-utbruddet i området, sier Ana Maria Urrutia, direktør i Sernapesca. – Det er viktig at når vi har oppdaget en sanitær hendelse, handler vi raskt for å eliminere problemet for å beskytte resten av oppdrettsanleggene.

Invermar har tidligere sagt at ILA-slakting på lokaliteten ville koste 2,5 millioner dollar. Viruset ble bekreftet i to merder med 108.078 laks. Men det ligger i et område med 20 merder med totalt rundt en million fisk med en snittvekt på 925 gram.