Ikke bærekraftig i normalmarked

487

Dagens teknologiske løsninger for lukkede anlegg er ikke bedriftsøkonomisk bærekraftige i et marked med normaliserte laksepriser. Det kan en slutte hvis en skal støtte seg til den nylig utarbeidede rapporten fra Nofima.

Ifølge Nofima gir dagens notbaserte oppdrett en gjennomsnittlig produksjonskostnad på 24 kroner per kilo produsert laks.

– Det er mye høyere kostnader i de lukkede eller delvis lukkede konseptene, de ligger i alle fall 5-10 kroner over dagens notbaserte konsept, sier forsker Audun Iversen ved Nofima.

Produksjonskostnadene per kilo laks estimeres altså til mellom 29 og 34 kroner i lukkede anlegg med dagens teknologi. Det holder til å tjene penger i kalasåret 2013. Så langt i år har lakseprisen lagt mellom 39 og 40 kroner kiloet. Men 2013 er et kronår, og slett ikke representativt for et normalisert laksemarked.

Tar en i bruk en lengre tidsserie vil en kunne få med seg både topper og bunner i lakseprisen. Perioden fra 1990 til 2012 har hatt en gjennomsnittlig laksepris på 28,82 kroner. Det betyr at de beste lukkede anleggene går i break-even i et gjennomsnittsår. Men majoriteten av anleggene vil tape penger – og etterhvert bli tvunget til å kaste kortene.

Når det er sagt, fortsetter teknologiselskapene med å videreutvikle de lukkede anleggene, så det er slett ikke umulig at disse utvikler enda mer kostnadseffektive anlegg i årene som kommer.