Setter ut fisk i «Aquatraz 2» over helgen

Nyheter
2013

Aquatraz nummer en og to ligger nå oppankret ved siden av hverandre i Eiterfjorden i Nærøy kommune i Trøndelag.

Det bekrefter prosjektleder Steingrim Holm i Midt-Norsk Havbruk overfor iLaks.

– «Aquatraz 2» er oppankret i rammefortøyningen i Eiterfjorden og gjøres nå klar for mottak av fisk. Utsett av fisk er planlagt til 30. april, sier Holm til iLaks.

«Aquatraz 2» er ifølge Holm nesten identisk med «Aquatraz 1». FOTO: Midt-Norsk Havbruk

Fullskalaforsøk
Tidligere denne måneden ble det gjennomført fullskala vannstrømningsforsøk med «Aquatraz 2» på lokalitet Kvitneset, som ligger lengre ut i Eiterfjorden.

– Formålet med fullskalaforsøkene er å validere resultatene fra Computational Fluid Dynamics (CFD) analysene vi har gjennomført med hensyn til strømningsbilde, vannhastighet og vannutskiftning. CFD-analysene viser at vi får veldig god vannutskiftning ved bruk av strømsettere. Resultatene fra fullskalaforsøkene er ikke klare ennå, men visuelle observasjoner gjort under forsøkene (med fargestoff) sammenfaller bra med analysene, det vil si vannutskiftningen er god, sier Holm.

FOTO: Midt-Norsk Havbruk

– Ting kan gjøres bedre og enklere
Holm forteller til iLaks at merd nummer en, som var på plass i oktober, har fungert bedre enn forventet, både når det kommer til biologi og teknologi. I tillegg gir det en betydelig bedre arbeidsplass for røkterne enn tradisjonelle merder, ifølge Holm.

– Selv om ting fungerer bra, ser vi at det er ting som kan gjøres bedre og enklere, som vi implementerer i andre generasjon Aquatraz, sier Holm.

Totalt skal det leveres fire «Aquatraz»-merder fra Fosen Yard. Hver merd har en kapasitet på 1.000 tonn biomasse. Nummer tre leveres 10.september, mens den siste er på plass rett før jul, 20. desember.

– Merd nummer tre skal plasseres på lokalitet Kyrøyan i Vikna kommune, mens merd nummer fire skal plasseres på lokalitet Kipholman i Nærøy kommune, avslutter Steinholm.

Hovedforskjellene mellom første generasjon «Aquatraz» og andre generasjon «Aquatraz» er: Strekkstag (eiker) mellom gangbane er fjernet – bredde på gangbane er i stedet økt til nesten tre meter. Videre er design Hs er økt til 2.1 meter. Dybde til bunntern er økt fra cirka 18 meter til 20 meter. Løftesystemet designes for personell løft – fire stykker elektriske vinsjer med syntetisk tau i stedet for wire. I tillegg er det strukturelle forenklinger. ILLUSTRASJON: Midt-Norsk Havbruk