Hva er ditt kursmål i Marine Harvest?

1144

Hva er det meglerhusenes krystallkule viser, når aksjeanalytikerne finner kursmålet i Marine Harvest eller andre fiskeaksjer? Nå kan du beregne det selv.

Den kanskje mest brukte verdsettelsesmetoden for fiskeaksjer er den såkalte P/E-metoden. Metoden er både lettvint og svært utbredt, men har åpenbare svakheter – for eksempel i tilfeller hvor selskapene taper penger og/eller har ekstraordinært mye gjeld (som den ikke hensyntar). P/E-metoden bør altså brukes med varsomhet og i kombinasjon med andre verdsettelsesteknikker for aksjer.

Uansett, P/E-metoden tar utgangspunktet i forholdet mellom aksjekurs (P) og resultat per aksje (E). Dagens aksjekurs er ikke spesielt krevende å finne. Det kan imidlertid regnestykket bak resultat per aksje være. Dette betinger et langt lappeteppe av et excel-dokument – som i vesentlig grad er avhengig av forutsetninger for slaktevolum (som normalt er gitt og guidet av selskapet selv) og laksepris.

Når det gjelder laksepris, er det svært mange av iLaks’ lesere som har et minst like godt grunnlag for å synse om den som analytikerne på Aker Brygge. Meglerhuset Sparebank1 Markets har beregnet en sensitivitets-modell som viser hva Marine Harvest vil få i resultat per aksje gitt forskjellige laksepriser mellom 28 og 35 kroner kiloet i 2013.

Kilde: Sparebank1 Markets
Kilde: Sparebank1 Markets

Samtidig er det ingen hemmelighet at sykliske råvareaksjer, som lakseaksjene, over tid typisk trader på en P/E mellom 8 og 15. I et historisk perspektiv fremstår Marine Harvest-aksjen som fullpriset på en P/E-multippel på 12-13. Hvis en har en klar formening om lakseprisen, har en dermed en idé om hva Marine Harvest vil tjene per aksje. Multipliseres dette med 12, har en også kursmålet på Marine Harvest.

MHG-2

Tror en eksempelvis at lakseprisen lander på 31 kroner kiloet i snitt for 2013, bør en selge aksjene sine umiddelbart, for da er kursmålet 5,04 kroner.Tror en derimot på en snittpris på 34 kroner kiloet for laksen, bør en kjøpe aksjer, for da skal jo aksjen opp mer enn to kroner – til 7,54 kroner.

Men hva ligger egentlig innbakt i dagens aksjekurs? Marine Harvest er sist handlet på 5,50 kroner per aksje. En såkalt implisitt prising av aksjen, gitt at den allerede handles på 12-gangen, tilsier at finansmarkedet tror på en snittpris mellom 31 og 31,50 kroner for laksen i 2013. Så langt i år er snittprisen for norsk laks drøyt 35 kroner kiloet, og faste priskontrakter ut året settes på 33 kroner. Basert på regnestykkene over kan det se ut som om Marine Harvest får en kjøpsanbefaling.