Høyeste nivå siden våren 2011

544

Marine Harvest-aksjen noterer seg for ny toppnotering for året. Aksjen har ikke vært omsatt på høyere nivåer på godt over to år. De såkalte fremtidsprisene lover fortsatt oppgangstider for både Marine Harvest og laksenæringen generelt.

Fredag formiddag har Marine Harvest-aksjen vært omsatt på 6,39 kroner, noe som er den høyeste aksjekurs oppnådd i år. Faktisk har aksjen ikke vært så høyt siden våren 2011. I 2011 ble lakseprisen halvert i løpet av sommeren, noe som medførte et aksjefall på nesten fem kroner. Det skjer ikke i år.

Fish Pool melder på sine hjemmesider å ha omsatt juli-kontrakt på 42,50 kroner. Det er ikke mulig å få kjøpt ett kilo laks under 33 kroner herfra og ut 2015 på laksebørsen. Årskontrakter for 2014 settes idag på 35 kroner.

FP_

Kilde: Fish Pool 

Så langt idag har Marine Harvest-aksjer for drøyt 20 millioner kroner skiftet hender. Største nettokjøpere er de internasjonale investeringsbankene Credit Suisse First Boston og Merill Lynch.

Aksjekurs MHG

Kilde: Nordnet
Kilde: Nordnet

På dagens aksjekurs snuser Marine Harvest på en børsverdi på 24 milliarder kroner. Så langt i år har aksjen steget 23 prosent og i tillegg utbetalt et kontantutbytte på ti øre per aksje.