Hofseth flagger i Aqua Bio Technology

431

Samme dag som hudpleieselskapet Aqua Bio Technology (ABT) melder om et mulig rettslig søksmål fra en av dets forretningspartnere, flagger biotech-investor Roger Hofseth fem prosent eierskap i selskapet.

Roger Hofseth AS har i dag innløst og rullert tidligere meldt covered call på 260.000 aksjer i
ABT. Ny ad hoc opsjon har forfall 19.05.2014. Roger Hofseth AS flagger under fem prosent og over fem prosent igjen ved rulleringen.

Etter dette har Roger Hofseth AS 300.000 aksjer på en termin og 260.000 aksjer via en covered call i ABT og 24.500 aksjer direkte. Totalt 584.500 aksjer, opplyser Hofseth i en børsmelding.

ABT er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og markedsfører patenterte ingredienser og teknologi for den internasjonale kosmetikkindustrien. Selskapets proprietære og patenterte teknologi er basert på naturlige proteiner som eksisterer i marine råmaterialer. Selskapet har gjennom tre produksjonsprosesser utviklet tre distinkt forskjellige produkter; Aquabeautine XL, Dermaclarine and Beauty Propelline.

Nettavisen skrev lørdag en artikkel om skjønnhetsdronningen Patti Pao somn skal ha gått til søksmål mot ABT. ABT ville da ikke kommentere saken, men har idag snudd, og gir en utførlig kommentar til saken.

Som et profesjonelt selskap i et konkurranseutsatt marked, har ABT etablert kvalitetsprosedyrer som ligger til grunn for produktleveranser til markedet som omfatter spesifikke analyser av proteinene i de ulike produktene. Disse analysene foretas av vitenskapelig kvalifisert personale, og gjennomgår en godkjenningsprosess før et produkt blir sendt til markedet. Godkjenningen gjenspeiles i et analysesertifikat utstedt for hver enkelt produserte kvantum/»batch», og dette sertifikatet følger produktet til det leveres til ABTs kunder, skriver selskapet i en børsmelding.

En av ABTs eksklusivitetspartnere for Aquabeautine XL, Restorsea LLC, har nylig levert en stevning mot ABT for brudd på en eksklusivitetsavtale datert 8. september 2012 med påstander knyttet til produktsammensetning. ABT har enda ikke mottatt formell underretning om søksmålet og er således ikke forpliktet til å svare på Restorseas anklager for retten inntil dette skjer. Som tidligere meldt, er det ABTs oppfatning at søksmålet er både prosessuelt og substansielt mangelfullt, og ABT har til hensikt å følge opp disse manglene overfor en domstol på et egnet tidspunkt.

ABT bemerker likevel at, i motsetning til hva som nylig er kommentert av en representant for Restorsea, partene var i dialog for å finne en løsning på saken i flere måneder før søksmålet ble anlagt. ABT har levert detaljerte analyser og rapporter til Restorsea, som utvetydig bekrefter at ABTs produktsammensetning er i samsvar med kontraktsspesifikasjoner. ABT fortsetter å
fastholde at enighet om underliggende tekniske forhold er kritiske for å løse saken. En slik løsning oppnås best utenfor media eller rettslokaler.