HI-saken: Rogne ble holdt informert om Skaalas forhandlinger med Eide Fjordbruk

Nyheter
1910

Luseforsker fremforhandlet millionavtale med oppdretter. Direktør Sissel Rogne ble orientert om avtalen som ble undertegnet ved «en inkurie».

Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Øystein Skaala, førte forhandlingene da HI i romjulen inngikk en millionavtale knyttet til en mulig visningskonsesjon for Eide Fjordbruk. Det fremgår av en epost som iLaks har fått innsyn i.

Forhandlet million-deal for HI – og Folgefonnsenteret – Øystein Skaala. Foto: HI

Her gis et innblikk bak incentivavtalen som var vedlagt Eide Fjordbruks søknad om visningskonsesjon, datert 30. desember ifjor. Søknaden om visningskonsesjon var knyttet opp mot en utstilling ved Folgefonnsenteret i Rosendal. Ifølge avtalen skulle «HI eller underleverandør til den marine utstillingen» motta 250.000 kroner forut for innvilgelse av visningskonsesjon. En million kroner skulle så betales etter innvilgelse av visningskonsesjon.

HI var imidlertid kun leietaker i senteret i Rosendal. Og styret i Stiftinga Folgefonnsenteret hadde på dette tidspunkt allerede avvist en avtale med Eide Fjordbruk.

Flere hatter
Eposten som er skrevet av HIs mann i Rosendal, Øystein Skaala, er datert 6. desember 2016. Her fremgår det at «Det er avtalt tidlegare mellom tidlegare styreleiar av Folgefonnsenteret og adm.dir. Sissel Rogne på HI at tilskotet frå næringa til havbruksstasjonen skal følgja same modell som stasjonar støtta økonomisk av vasskraftinteressentar. Havforskingsinstituttet har det faglege ansvaret for miljøspørsmåla i stasjonen, Eide har ansvar for materiale til presentasjon av nye teknologiske løysingar, som vil omfatta teknologi frå fleire ulike oppdrettsselskap.»

Utformingen av innholdet ved utstillingen på Folgefonnsenteret blir gjort i «tett samarbeid med Havforskingsinstituttet og Eide fjordbruk som avtalt».

«Verken økonomi eller teknologi er avklara på dette, så det er naturleg at dette kjem som ei vidareutvikling av utstillinga i framtida. Etter framdriftsplanen skal det meste av havbruksstasjonen vera klart til nyttår», skriver Skaala.

Skaala skisserer en incentivløsning, som også senere ble valgt ved undertegelsen av avtalen: «Eide fjordbruk har sett av 250.000,- til arbeidet. Dersom dei får innvilga visningskonsesjonen, betalar dei ytterlegare 1 mill til utstillinga», heter det.

Skaala er bosatt i Rosendal og har kontorplass på Folgefonnsenteret. Han er ansatt ved HI og er samtidig dets styremedlem i Stiftinga Folgefonnsenteret, og hadde således flere hatter på. Men Skaala etterlater ingen tvil om hvem som tar seg av forhandlingene med Eide Fjordbruk.

«Spørsmål går til underteikna i første omgang, så blir det umiddelbart avklara med
Eide», avslutter han eposten.

Allianse
På mottakerlisten til eposten står HI-direktør Sissel Rogne, men også blant andre forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen og styreformann Knut Førland ved Stiftinga Folgefonnsenteret.

Tre uker seinere, den 27. desember, blir avtalen, i vesentlig grad basert på innholdet som fremgår av den nevnte eposten, signert av Kroon Boxaspen. Alliansen mellom HI og Eide Fjordbruk er sikret – støttet av 1,25 million kroner. Lille nyttårsaften blir Eide Fjordbruks søknad om visningskonsesjon poststemplet.

Les også: HI-Rogne om million-deal med Eide Fjordbruk: – Avtalen er ugyldig

Senere den vinteren er Sissel Rogne på båttur med Knut Frode Eide i Eide Fjordbruks 44 fots Targa cabincruiser. Turen går fra Gjermundshavn, over Hardangerfjorden, til Rosendal. På kaien foran Folgefonnsenteret blir de mottatt av forhandleren Skaala. Dialogen mellom partene styrkes.

2. mai åpner statsminister Erna Solberg Folgefonnsenteret i strålende og varmt vårvær i baronibygden. Eide Fjordbruk er representert under åpningen – som eneste oppdretter. Det er festivitas og upåklagelig stemning i Rosendal.

Problematisk
Men så, to uker seinere, gir styret i Stiftinga Folgefonnsenteret i en epost til HI (datert 15. mai) uttrykk for at de ikke var kjent med avtalen mellom HI og Eide Fjordbruk. Her bemerkes det at «Den inngåtte tilskotsavtalen er problematisk av fleire årsaker. For det første fordi den forpliktar ein tredjepart, Stiftinga Folgefonnsenteret, utan at avtalen har vore lagt fram for oss. For det andre er avtalen ikkje i tråd med dei vedtak styret i Stiftinga Folgefonnsenteret har gjort når det gjeld profilering av einskildbedrifter i Folgefonnsenteret, samt bidrag/gåver frå private aktørar. Slike bidrag/gåver skal vera utan bindingar, men her er det ei indirekte binding via Havforskningsinstituttet. Sist, men ikkje minst har avtalen ei svært uheldig formulering i 1. punkt siste avsnitt: «Bidraget utgjer også honorar for at Eide sikres plass i Folgefonnsenteret og at havbruksnæringen skal være en del av den marine utstillingen der». Det er formuleringa «honorar for at Eide Fjordbruk sikres plass i Folgefonnsenteret» som er problematisk.»

Les også: Ventet et halvt år med å opplyse stiftelse om millionavtale

Kort tid etter blir avtalen med Eide Fjordbruk reforhandlet og erstattet av en ny avtale datert «juli 2017».

Insinuerende
Men Knut Førland og styrekollega Sigrid Brattabø Handeland er tydelige på at de fortsatt ikke vet hvem det er som har fremforhandlet avtalen, og legger til at det er i Havforskningsinstituttets interesse å gjøre kjent hvem som var involvert i prosessen.

13. juli omtaler iLaks saken. Da svarer en offensiv Sissel Rogne: – Hvilken avtale, dato? Hva er bakgrunnen for at du stiller slike insinuerende spørsmål?

Fire dager senere toner hun flagg:

– Håndteringen av kontrakten med Eide Fjordbruk AS er dessverre ikke blitt ordentlig behandlet av oss på Havforskningsinstituttet. Den første kontrakten ble ved en inkurie signert 30.12.2016 og det beklager vi på det sterkeste, skrev Rogne i en epost til iLaks 17. juli.

– Jeg tok derfor øyeblikkelig fatt i dette da Folgefonnsenteret gjorde meg oppmerksom på saken. Det var problemer både med ordlyden og innholdet i avtalen. Det var ikke slik vi ville ha den, derfor er avtalen endret og oversendt Folgefonnasenteret.

Nå viser det seg altså at Rogne var kjent med innholdet i avtalen allerede i begynnelsen av desember.

iLaks har prøvd, men har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra Sissel Rogne og Øystein Skaala.