– Det er i Havforskningsinstituttet og Eide Fjordbruk sin interesse å gjøre kjent hvem som har vært involvert i prosessen

Nyheter
1444

HI og Eide Fjordbruk holder kortene tett til brystet om millionavtale i Rosendal.

I slutten av desember ifjor signerte Havforskningsinstituttet (HI) og Eide Fjordbruk en samarbeidsavtale til en verdi av 1,25 millioner kroner. Eide Fjordbruk hadde i den anledning søkt om visningskonsesjon og planlagt denne i tilknytning til Folgefonnsenteret i Rosendal. Tilskuddsavtalen fulgte med søknadspapirene som ble sendt inn til Fiskeridirektoratet ved årsskiftet.

Fusaoppdretteren hadde tidligere søkt å få en avtale med Folgefonnsenteret, men hadde da blitt stemt ned av styret. Den nye samarbeidsavtalen, hvor senterets leietaker HI ville bli tilgodesett, var ikke ulik den som styret i Folgefonnsenteret hadde forkastet.

Forbauselsen var derfor stor da styremedlemmene ved Folgefonnsenteret i mai, et snaut halvår etter signeringsdatoen, ved en tilfeldighet ble kjent med innholdet i den nye avtalen.

Tenke mitt
– Jeg vet ikke hvem som har forhandlet frem avtalen. Det kan ikke jeg vite. Jeg vet ikke, men jeg kan jo tenke mitt – hvem i HI som har jobbet med denne saken, sier Knut Førland, styreleder i Stiftinga Folgefonnsenteret, til iLaks.

Les også: Rogne ble ikke informert om HIs millionavtale

Heller ikke hans nestleder i styret, Sigrid Brattabø Handeland, er kjent med hvem som fremforhandlet avtalen mellom HI og Eide Fjordbruk, hvor millionbeløpet skulle gå til forberedelser for og iverksetting av nødvendig arbeid på innholdet i Folgefonnsenteret.

– Jeg vet ikke, sier Sigrid Brattabø Handeland, som er tidligere ordfører i Jondal og politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Avgjørende viktig
– For styret i Folgefonnsenteret vil det være avgjørende viktig å vite om noen trodde vi var representert der. For HI er det direktøren som har ansvaret, men om våre styrereprepresentanter har bidratt til dette, vil vi vite det, for da har ikke vi fått informasjon om det, sier Brattabø Handeland.

Det er bare én person som kan representere begge parter i samtalene med Eide Fjordbruk. Øystein Skaala er ansatt som forsker i HI og er samtidig dets representant i styret til Folgefonnsenteret.

Øystein Skaala har ikke returnert iLaks’ henvendelse i saken.

Ukjent
– Det er ukjent for meg og styret i Stiftinga Folgefonnsenteret hvilken rolle Øystein Skaala eventuelt har hatt ved utarbeiding av den første avtalen datert 27. desember 2016, og som iLaks.no alt har omtalt ble styret først gjort kjent med avtalen i mai i år. Jeg går ut fra at det er i Havforskningsinstituttet og Eide Fjordbruk sin interesse å gjøre kjent hvem som har vært involvert i prosessen fra deres side, sier Førland videre.

Øyvind Lernes har også styreverv ved stiftelsen. Og han vet hvem som fremforhandlet avtalen på vegne av HI.

– Jeg er varamann i styret i Folgefonnsenteret, og derfor tør jeg ikke si det. Ut i fra husfreden i Folgefonnsenteret tør jeg ikke si det. Saken er så enormt betent, medgir han.

Relasjonen
Lernes har nemlig fått navnet fra Sondre Eide, nestkommanderende i Eide Fjordbruk.

– Sondre Eide svarte på det. Han fortalte hvem det var.

Sondre Eide har ikke besvart iLaks’ henvendelser i saken.

– Jeg ble forbauset da jeg så konsesjonssøknaden. Litt spesielt at en aktør i senteret inngår en avtale for det som senteret sa nei til. HI får et bidrag, mens Folgefonnsenteret får ingenting. Jeg tror ikke noen i styret i Folgefonnsenteret tør å si det, hvis de visste det, for å beholde relasjonen til partene.

– Jeg vet det fra Sondre Eide, men jeg vil ikke si det, gjentar Lernes.

Taus
Det vil heller ikke Øystein Skaalas sjef ved HI, Sissel Rogne, opplyse om. To ganger har iLaks stilt henne følgende spørsmål – uten å få svar:

– Ble avtalen (med Eide Fjordbruk) forhandlet frem av Øystein Skaala og deretter signert av Karin Boxaspen?

– Hvilke rutiner og fullmakter har HI for inngåelse av avtaler på mer enn en million kroner?