Har fått 29,7 mill i på fem år

467

Fiskeribladet Fiskaren har mottatt 29,7 millioner kroner i pressestøtte de siste fem år. Både Høyre og Fremskrittspartiet er klare på at de vil kutte i pressestøtten.

Pressestøtten, eller produksjonstilskudd til dagsaviser som ordningen formelt heter, var i 2012 på totalt 287,9 millioner kroner. Beløpet ble fordelt på 139 aviser. 2,1 prosent av potten ble gitt til den 90 år gamle bergensavisen Fiskeribladet Fiskaren. Det er Medietilsynet som årlig deler ut pengene.

De største mottakerne av disse subsidiene i 2012 var Dagsavisen (41 mill), Vårt Land (41 mill), Bergensavisen (31 mill), Klassekampen (29,1 mill), Nationen (25,6 mill) og Dagen (15,2 mill). Samme år fikk Fiskeribladet Fiskaren vel seks millioner kroner i produksjonstilskudd, ifølge Medietilsynet.

Valgvinnerne Høyre og Fremskrittspartiet er klare på at de vil redusere pressestøtten, men er foreløpig ikke enige om hvor mye. Når en ser på hvor de største mottakerne står rent politisk, er det tydelig at de borgerlige partiene ikke er overrepresentert.

Mottakerne av pressestøtte er såkalte meningsbærende aviser som trenger finansiell støtte fra staten for å overleve. Aviser som VG, Dagens Næringsliv og Aftenposten får altså ikke pressestøtte. Årsresultatene til Fiskeribladet Fiskaren de siste årene viser med all tydelighet at avisen er avhengig av pressestøtte. Justert for pressestøtte, leverte Fiskeribladet Fiskaren et underskudd på fire millioner kroner før skatt i 2012. I 2011 sto det enda verre til – da tapte avisen fem og en halv million kroner før skatt – og før pressestøtte.

Den bokførte egenkapitalen til Fiskeribladet Fiskaren var ved årsskiftet snaut 34 millioner kroner. Det tilsvarer drøye fem år med pressestøtte på dagens nivå.

Årsresultat Fiskeribladet Fiskaren AS

Alle tall i mill NOK
2012 2011 Endring i %
Omsetning 38,7 39,4 -1,8 %
Driftsresultat 1,7 0,2 750,0 %
Resultat før skatt 2,0 0,5 300,0 %
EBIT/Sales 4,4 % 0,5 %