Håper på å få penger fra Pescanova

490

Fôrleverandør EWOS er storkreditor for det kriserammede spanske fiskeriselskapet Pescanovas datterselskaper Acunivo og Nova Austal. Cermaq-sjef sier han er trygg på å få betalt tilbake det utestående som kan beløpe seg til opp mot 200 millioner kroner.

Cermaq er trygge på at deres heleide datterselskap EWOS vil få betalt utestående kundefordringer i Chile, også fra datterselskap til konkurstruede Pescanova. Det sier Cermaqs konsernsjef Jon Hindar til TDN Finans tirsdag.

– Vi støtter våre kunder, også i vanskelig tider, sier Hindar til TDN Finans.

Den spanske fiskerikjempen Pescanova vakler etter at det er blitt klart at selskapet har vesentlig mer gjeld enn det som tidligere har vært kjent og bokført. Det siste året har selskapets aksjekurs falt med tre fjerdedeler på børsen i Madrid. Vigo-selskapet, som er blant verdens aller største fiskebåtrederier, har store eierinteresser i chilensk lakseoppdrett via datterselskapene Acunivo og Nova Austal. Fôrleverandøren til disse selskapene heter EWOS, og er eid av Cermaq.

– Vi føler oss trygg på å motta de utestående beløpene, sier Hindar. EWOS selger fremdeles fôr til nevnte datterselskaper, men da mot kontantbetaling, sier Hindar. Flere fiskemedier har i det siste spekulert i at Pescanova-døtrene Acunivo og Nova Austal kan ha en samlet fôrgjeld på over 200 millioner kroner til fiskefôrselskapet.

Til tross for store bevegelser og utlånstap i chilensk oppdrett de siste årene, har fôrleverandørene stort sett kommet seg unna uten nevneverdige tap. Nettopp dette har vært et sterkt fokus for mangeårig EWOS-sjef Kjell Bjordal. Han har gjentatte ganger understreket at fôrselskapene ikke skal fungere som bank for oppdretterne.