Godfisken fortsatte veksten: – Har gitt oss mulighet til å satse videre

Nyheter
0

Servicerederiet døpte sin fjerde båt tidligere i år.

I vinter flyttet servicebåtrederiet Godfisken, sammen flere lokale oppdrettere, inn i nye flotte kontorer i toppetasjen på Hamnehuset i Florø. Regnskapene fra i fjor viser at de hadde råd til nye standsmessige lokaler.

Selskapet økte omsetningen med 22,1 prosent til 43,7 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 13,2 millioner kroner, og driftsmarginen ble på 30,2 prosent.

– Det er ikke annet å si enn at vi er fornøyde med fjoråret. God drift av båter og utstyr, som har gitt oss mulighet til å satse videre i nye fartøy, skriver daglig leder Gaute Vassbotten i en SMS til iLaks.

Les også: Godfisken har doblet flåten på et år

Godfisken sin nyeste ervervelse, «Havfisken», ble døpt i Florø tidligere i år. Foto: Kjartan Aa Berge

Selskapet økte egenkapitalen med 10,8 millioner til 137,3 millioner kroner. Samtidig jekket de opp den langsiktige gjelden med 90,5 millioner kroner. Totalkapitalen ble på 248,6 millioner kroner. Det ga en egenkapitalandel på 55,2 prosent. I 2022 var denne andelen på 85,6 prosent.

Godfisken har også et datterselskap, Sølvfisken, som eier fartøyet med samme navn.

I tillegg til fire egne fartøy disponerer selskapet «Ro Server» fra brønnbåtrederiet Rostein, der de har investert 45 millioner kroner i en twin thermolicer. Godfisken, som sysselsetter ett årsverk, samarbeider med Kalvåg-baserte Sjøprodukter om personell og drift.

Rederiet eies av flere lokale oppdretterne fra gamle Sogn og Fjordane fylke. De tre største aksjonærene er Steinvik Fiskefarm, Osland Havbruk og Mowi. Mowi kom inn via kjøpet av K. Strømmen Lakseoppdrett.

Godfisken 2023 2022 Endring
Omsetning 43,7 35,8 22,1 %
EBIT 13,2 14,4 – 8,3 %
Resultat før skatt 13,8 14,3 – 7,7 %
Driftsmargin 30,2 % 40,2 %
Alle tall i millioner kroner

 

Godfisken disponerer «Ro Server» og har investert i en twin thermolicer på brønnbåten. Foto: Trine Forsland