Oppdrettere har flyttet inn i «penthousen» til Florøs nye signalbygg

Nyheter
0

Arrangerte innflyttingsfest med brask og bram for et hundretalls gjester.

Sammen med servicebåtrederiet Godfisken inviterte oppdrettsselskapene Svanøy Havbruk, Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett til storslått markering av at de har flyttet inn i toppetasjen på det nye «Hamnehuset» i Florø. Det er det kommunalt eide selskapet Florø Hamn som eier det nye signalbygget.

Nærmere 100 gjester fikk overvære både snorklipping og båtdåp. Kinn-ordfører Bengt Solheim-Olsen fikk det ærefulle oppdraget med å kutte snoren som markerte at de nye leietakerne offisielt hadde flyttet inn.

– Før var oppdrett knyttet til at man jobbet på et anlegg og passet på fisk i merder. Det er det fortsatt i dag. Men funksjonene er blitt mange flere, sa Solheim-Olsen med hentydning til de oppgavene som skal håndteres i de nye lokalene på Fugleskjærskaia.

Fornøyde innflyttere: Ove Inge Vågen og Ola Sveen, Svanøy Havbruk. Foto: Kjartan Aa Berge

Godt i gang med prøvetiden
Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett har fire konsesjoner i havnebassenget rundt Florø som de har samdrift på. Hamnehuset ligger omtrent midt i mellom lokalitetene hvor disse konsesjonene driftes. Fiske- og bærekraftsansvarlig, Silje Sveen, kunne avsløre at de allerede hadde opparbeidet seg prøvetid i lokalene.

– Vi har nå vært her i to måneder og vi stortrives. Vi er i et moderne bygg med gode fasiliteter, spesielt med tanke på de kravene som vi har innenfor strøm og internett. Så vi er rigget for fremtiden, slo hun fast.

Lokalene som oppdretterne har flyttet inn i er blant annet utstyrt med to fôrsentraler og en avdeling med luselasere. I tillegg er allerede etablert et større fagmiljø, som rommer både bærekraftsrådgivere, kvalitetsekspertise og produksjonsledere.

Marø Havbruks Elin Tveit Sveen viser frem den nye fôrsentralen i Hamnehuset i Florø. Foto: Kjartan Aa Berge

Et tilbud man ikke kunne si nei til
I kontorfellesskapet i toppetasjen har servicebåtrederiet Godfisken også funnet sin plass. Rederiet eies av flere oppdrettere som har sitt opphav innenfor fylkesgrensene til gamle Sogn og Fjordane. De benyttet anledningen til å døpe sitt fjerde fartøy «Havfisken». Daglig leder Gaute Vassbotten kunne fortelle at rederiet egentlig var ferdige med fartøyskjøpene sine på en stund.

– Vi tenkte at vi var ferdige med årets investeringer. Men det gikk ikke lang tid før jeg tok feil på det. Vi fikk nyss i at denne båten her var tilgjengelig. Og det ene ledet til det andre og uten at det var intensjonen så kjøpte vi oss en båt til, sa Vassbotten.

Når «Havfisken» etterhvert går i tjeneste skal den til bløgging av mindre parti av laks og ørret.

Godfisken sin nyeste ervervelse, «Havfisken». Kinn-ordfører Bengt Solheim Olsen flankeres av Silje Sveen, Gaute Vassbotten og Ronny Larsen. Foto: Kjartan Aa Berge

Fest med smell
Det var barnebarnet til Marø Havbruk-oppdretter Elin Tveit Sveen, Elvira Sveen, som fikk det ærefulle oppdraget med å døpe det nye fartøyet. Det klarte hun med bravur.

– Jeg døper deg til navnet «Havfisken». Må hell og lykke følge deg og dine besetninger på alle hav og alle oppdrag, sa hun.

Deretter sendte den unge gudmoren champagneflasken i skutesiden med et smell.

Gudmor Elvira Sveen står klar med champagneflasken. Ronny Larsen (t.v), Gaute Vassbotten og Silje Sveen følger spent med. Foto: Kjartan Aa Berge