Helge Gåsø fintet ut alle i kampen om NRS. Han kunne knapt bedt om et bedre resultat

Kommentarer
0

Det var den mest dramatiske maktkamp siden Mowis overtakelsesforsøk på Cermaq våren 2013. Og en mann står igjen som den soleklare vinneren.

Støvet har lagt seg. Ringreven Helge Gåsø og NTS utmanøvrerte Gustav Witzøe og SalMar i oppkjøpskampen om Norway Royal Salmon (NRS). Etter at fintellingen er gjort opp, viser det seg at NTS, som er 39 prosent eid av Gåsø, fikk hånd om 68,7 prosent av aksjene i NRS.

Gåsø kunne knapt bedt om et bedre resultat.

Full kontroll
Han har akkurat bikket to tredjedels flertall, noe som gjør at han de facto har full kontroll i kommende generalforsamlinger i NRS. Han har oppnådd denne kontrollen uten å forgjelde seg. NRS er allerede et datterselskap av NTS. Nå står Gåsø fritt til å integrere de to selskapenes aktivitetet.

Alt har gått etter planen.

Aslak Berge

Skjønt, det så slett ikke slik ut torsdag formiddag – noen få timer før NTS’ oppkjøpsbud på 240 kroner løp ut.

Da lå NRS’ aksjekurs mellom 275 og 276 kroner. Over nivået på SalMars varslede bud på 270 kroner. Det lå altså i markedet priset inn en forventning om at det ville komme et enda høyere bud.

solgte konserntoppene Høstlund, Loe og Hatlebrekke, med forbløffende god timing, NRS-aksjer for 101,7 millioner kroner. Salgskursen var 275 kroner.

Blokkering
En time seinere ble det kjent at NTS hadde sendt et brev til styret i NRS med krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i NRS. Det sentrale punktet i brevet var tilbakekalling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse vedtatt i ordinær generalforsamling 27. mai. Under den ordinære generalforsamlingen innhentet NRS et standard-emisjonsvedtak om å kunne trykke opp ti prosent nye aksjer.

Nettopp dette emisjonsvedtaket var helt sentralt i SalMars plan for å kjøpe opp konkurrenten NRS. NTS satt på dette tidspunkt på 40,6 prosent av NRS. Nå begynte oddsene for SalMar-suksess å bli svake.

Det var et viktig sjakktrekk fra Gåsø.

Frykt
I samme øyeblikk spredte frykt seg inn i finansmarkedet. Frykt for at SalMars bud kunne bli blokkert. Dermed startet panikksalget. Aksjekursen falt loddrett.

Da NTS, med en snau time igjen av børshandelen og akseptperioden for budet på 240 kroner, kunngjorde at selskapet hadde fått nok aksepter til å passere 50 prosent eierskap, og med det eliminere SalMars betingelse for sitt bud, var spillet over.

Blant dem som hadde akseptert budet på 240 kroner, til manges forbløffelse, var både Egil Kristoffersen & Sønner og Norway Fresh, storeierne som til sammen satt på 20,8 prosent av aksjene NRS. Den offisielle forklaringen er at SalMars kommunikasjon om budbetingelsene hindret frøyaselskapet fra å vinne kampen.

Les også: Hun solgte i dag NRS-aksjer for 1,1 mrd. Men kunne fått enda mer om hun hadde solgt til SalMar

Synergier
Kursfallet fortsatte fredag.

Spekulantene, som hadde satset på at SalMar ville vinne, kastet kortene. Salgspresset sendte NRS-kursen under 200 kroner.

I løpet av helgen synes bølgene å ha lagt seg. SalMar har på ny tapt en oppkjøpskamp. Helge Gåsø har styrket sin maktbase i betydelig grad i norsk oppdrettsnæring.

Nå gjenstår arbeidet med å integrere de to oppdrettselskapene NTS og NRS – og realisere synergierne dem i mellom.