NTS over 50 prosent i NRS. SalMars bud faller

Nyheter
0

Vesterålenoppdretter Egil Kristoffersen & Sønner selger sin ti prosents aksjepost i Norway Royal Salmon (NRS) til NTS. 

I god tid før børsdagen er unnagjort og akseptfristen for NTS’ bud på NRS løper ut kommer styret i NRS med en uventet melding:

«Styret er blitt informert om at aksjonærer med mer enn ti prosent av aksjekapitalen (inkludert Egil Kristoffersen & Sønner) har til hensikt å akseptere budet fra NTS til 240 kroner per aksje før utløpet av tilbudsperioden for tilbudet klokken 16:30 i dag (26.
august 2021).

Slike aksepter vil medføre at NTS blir eier av mer enn 50 prosent av aksjene i NRS og vil gjøre det umulig å oppfylle vilkåret om minimumsaksept på 50 prosent i det varslede budet fra SalMar,» heter det i meldingen.

Med en halvtime igjen av dagens handel har aksjekursen i NRS falt til 239 kroner – fra en topp på 275 kroner før lunsj.