Hun solgte i dag NRS-aksjer for 1,1 mrd. Men kunne fått enda mer om hun hadde solgt til SalMar

Nyheter
0

Dramatisk og uventet nedsalg veltet SalMars oppkjøpsplaner.

Eva Maria Kristoffersen styrer familieselskapet Egil Kristoffersen & Sønner som med sitt aksjesalg torsdag veltet SalMars planer om å få klørne i konkurrenten Norway Royal Salmon (NRS).

Hun valgte å akseptere NTS’ bud på 240 kroner – ikke SalMars varslede bud på 270 kroner. Vesterålenoppdretterens aksjepost utgjorde 10,5 prosent av NRS. Med dette salget, like før akseptperiodens utløp, bikket NTS 50 prosent eierskap i NRS. Salget betyr også at Kristoffersen går glipp av 138 millioner kroner.

– Hvorfor valgte du å selge så billig?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Eva Maria Kristoffersen, høflig men bestemt, til iLaks.

– Men hvorfor selger dere aksjeblokken for 240 kroner når dere kunne fått 270 kroner? Hva er hemmeligheten?

– Den hemmeligheten tenker jeg det er bedre at nestformann i styret, Karl Johan Bakken, svarer på, sier hun.

– Hun har valgt å akseptere budet på 240 kroner. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor hun gjør det. Jeg kjenner ikke til de vurderingene, sier Bakken til iLaks.

– Men hun viser til deg for en forklaring?

– Styret har vært presise med at det har vært et bud i markedet – og så har det blitt varslet fra SalMar en intensjon om å gi et bud. Hun valgte å ta det hun hadde i hånden, ikke det som var på taket.

– Så hvis SalMars bud hadde vært betingelsesløst ville det ha stilt saken i et annet lys?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Men gitt at det ikke er andre hensyn eller føringer, er det kjekt å få best mulig betalt, sier Bakken.

En annen storaksjonær i NRS, Norway Fresh, har også akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed alle sine 4 496 708 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,32 prosent av NRS.

SalMar bekrefter i en børsmelding at selskapets bud på 270 kroner per NRS-aksje har falt.

«Tilbudet til SalMar var betinget av at SalMar mottar aksepter for, eller på annet vis blir eier av, aksjer i NRS som representerer mer enn 50 prosent av aksjene i NRS. Ettersom denne betingelsen ikke kan oppfylles, vil SalMar heller ikke fremme tilbudet. SalMar konstaterer at tilbudet fra SalMar, som var priset med en vesentlig premie til NTS’ pliktige tilbud og etter SalMars vurdering representerte en rettferdig verdsettelse av NRS, ikke vil fremmes for aksjeeierne i NRS, og  at synergiene som kunne vært oppnådd gjennom en sammenslåing av NRS og SalMar ikke vil realiseres.»

På en dramatisk børsdag kollapset NRS’ aksjekurs – fra 276 kroner til en sluttkurs på 226,50 kroner.