Aksjeutvanning setter SalMar i førersetet i oppkjøpskampen om NRS

Kommentarer
0

Milliarder i potten når rivalene Helge Gåsø og Gustav Witzøe møtes.

Ifølge siste aksjonæroppdatering har NTS direkte eller indirekte en beholdning av 16.198.233 NRS-aksjer, hvilket utgjør 37,18 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Norway Royal Salmon (NRS).

Ut i fra dette ser det unektelig ganske lyst ut for NTS’ sterke mann, Helge Gåsø, i kampen om å ta over kontrollen i NRS.

Haken er den standard emisjonsfullmakten NRS-styret hentet inn på sin generalforsamling i slutten av mai. Denne gir styret anledning til å trykke opp 4.357.219 nye aksjer rettet mot den tilbyderen som har det beste budet.

Aslak Berge

Utvanning
Det er dette SalMar setter sin lit til ved budet på 270 kroner per NRS-aksje.

Og for øyeblikket er det SalMar som har det beste budet. Det tilsier ti prosent NRS-eierskap for SalMar. Og de ti prosent nye aksjer betyr også en utvanning av NTS’ eierposisjon – fra 37,18 prosent til 33,79 prosent. Det gir NTS negativ kontroll, men ikke særlig mer enn det.

Da Helge Gåsø og NTS, noe nølende, ombestemte seg fra å satse på nedsalg til oppkjøpsbud på NRS, måtte Gåsø gå en runde en runde med banken. Det var for å finansiere budet på 209 kroner, et bud som ble sett på som bunnfiske av de aller fleste av NRS’ eiere. Da ble det naturligvis enda mer krevende å finansiere 240 kroner, som det nye og forbedrede budet lød på seint på kvelden 11. august.

Helge Gåsø. Foto: Frøy-gruppen

Gjeld
Det betyr at NTS syltes ned i gjeld. Og nettopp Helge Gåsø har en historikk med skyhøy gjeld og en lite samarbeidsvillig bank. Det var slik storsatsingen Midnor ble overtatt av kreditorene i 2003, og senere solgt på billigsalg til Lerøy.

På den annen side; hvis bankene sier nei, har Gåsø opsjonen som ligger i å sjekke ut finansiering i obligasjonsmarkedet. Det kan bli dyrt.

Da SalMar like før børsåpning fredag meldte seg på, med et bud 30 kroner høyere enn det som allerede lå på bordet, ble bildet endret. For gründer og konsernsjef Gustav Witzøe trenger ikke å godsnakke med banken for å finansere et oppkjøp. SalMar (og om nødvendig holdingselskapet Kverva) har vesentlig større muskler enn NTS. Kontantstrømmen er også i en helt annen liga.

Nord-norsk
Mens NTS er et midt-norsk selskap har NRS sine oppdrettsanlegg i Nord-Norge og på Island. SalMar har omfattende aktivitet i Troms og Finnmark – og på Island. De operasjonelle synergiene er således vesentlig større enn hva NTS kan tilby. Det betyr også at SalMars betalingsvilje for NRS er mye større.

Samtidig bør det nevnes at Witzøe fortsatt er misfornøyd med å ha blitt forbigått da midtnorske Salmonor tidligere i sommer ble solgt til NTS. I det hele tatt har SalMar vært med som interessent i de fleste større oppkjøpsprosesser i norsk havbruk de siste åtte år. Frøyaselskapet har også vist sterk evne og vilje til vekst gjennom konsesjon/MTB-kjøp de siste årene.

Gustav Witzøe. Foto. Ronny Teigås

Flere bud
Aksjemarkedet forventer flere bud på NRS. Like før Oslo Børs’ stengetid fredag handles NRS-aksjen mellom 276 og 277 kroner. Det prises altså inn et eller flere forbedrede bud.

Og det er Gustav Witzøe og SalMar klare for. Det fremstår som usannsynlig at SalMar ikke vil øke dersom det skulle komme et konkurrerende bud.

Handlingsrommet for ringreven Helge Gåsø er ikke like stort. Så har han selvsagt muligheten til å droppe flere bud. Han kan sitte videre, som en av to store eiere i NRS. Eller selge. Aksjeblokken har en verdi på nær 4,5 milliarder kroner.

Det er jo penger det også.