– Går glipp av viktige helsegevinster

334

Fiskeriministeren oppfordrer barn og unge til å spise mer sjømat – og gjerne fet fisk.

– I dag spiser barn og unge for lite fisk og går glipp av viktige helsegevinster. Fisk bør på middagsbordet to-tre ganger i uken. Og det er en myte at barn ikke liker fisk, her kan vi lære av Geitmyras små knep, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker, da hun besøkte matkultursenteret for barn og laget fiskesuppe sammen med 6. klasse fra Årvoll skole.

Aspaker besøkte matkultursenteret for å høre om arbeidet for å gjøre barn og unge begeistret for verdens beste sjømat.

– Her lærer barna om maten de spiser på en måte som inspirerer til å ta gode og sunne matvalg videre i livet. Det er ikke tvil om at gode kostholdsvaner etableres tidlig. Sjømaten er en viktig del av norsk historie og forteller om hvordan Norge ble til. Fisken er noe av det norskeste vi har, og samtidig det mest internasjonale, sier Aspaker.

Geitmyra matkultursenter for barn er organisert som en stiftelse og finansierer driften gjennom bidrag fra både private og offentlige. Fiskeridepartementet har støtte stiftelsen økonomisk siden oppstarten i 2011. I 2014 bevilger departementet 600.000 kroner til senteret, en økning på 20 prosent sammenliknet med 2013.

I Norkost 2010-11 var det gjennomsnittlige inntak av fisk 310 gram i uken blant kvinner og 450 g i uken blant menn. Og bare hver femte nordmann spiser så mye fet fisk som anbefalt. Blant barn og unge er inntaket av fisk vesentlig lavere enn blant voksne.

Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser 300-450 gram fisk i uken. Minst 200 g bør være fet fisk.