Oppdretter med batteri på fôrflåten

Nyheter
1387

På lokaliteten Klungset i Trøndelag prøver SinkabergHansen en batteripakke som lades av generatorene på dagtid og gjør det mulig å stenge ned generatorene på kvelden.

– SinkabergHansen er opptatt av miljø og bærekraft, og ønsker å redusere dieselforbruket vårt. Denne batteripakken er et godt eksempel på det, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes.

Ideen dukket opp da en lokal gründer henvendte seg til oppdretteren og fortalte at han hadde forsøkt seg med batteriløsninger i små skala. SinkabergHansen fattet interesse, og i løpet av idéprosessen ble det etablert et samarbeid mellom gründerbedriften TS Solution og den større aktøren Enoco.

– Vi likte ideen med mindre driftstid på generatorene, og så at her kunne det ligge en rekke positive elementer både med tanke på miljø, støy og behov for vedlikehold, sier Sæternes i en pressemelding.

FoU-koordinatoren anslår at de i dag sparer rundt 150 liter diesel i døgnet som følge av batteripakken.

– Gode tider økonomisk i oppdrettsnæringen sammen med andre mer krevende utfordringer gjør at energispørsmål nok ikke er det som får størst oppmerksomhet i næringen generelt, sier Sæternes og legger til:

– Kostnadene relatert til energi blir dessuten som oftest små sammenlignet med andre driftskostnader. Erfaringene fra Klungset viser oss at potensialet for at flere energiprodusenter leverer inn til en batteribank absolutt er til stede, men lønnsomheten for slike investeringer er ikke optimal per i dag.

Når SinkabergHansen fortsetter fokuset på energi, er det derfor med et særlig blikk på energibruken.

– På en flåte er det særlig fôrblåsingen som krever mye energi, og fremover ønsker vi å kjøre innovasjonsprosesser rundt disse storforbrukerne spesielt. Sløsing av energi er ikke bra enten det er diesel eller el, og skal hybridløsninger som batteripakken på Klungset virkelig komme til sin rett, må man gjøre noe med de store svingningene på forbrukersiden.

Prosjektet er gjennomført med 315 000 kroner i støtte fra Enova til prosjektet.