Forskningsprosjekt på AGD

454

SalmoBreed har sammen med Nofima, Veso og Marine Harvest fått innvilget et AGD-prosjekt i NFR. Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere og beregne genetisk variasjon i motstandsevne mot sykdommen, og benytte dette til å selektere stamfisk som er sterk mot AGD (amøbeindusert gjellesykdom).

Det er avlselskapet SalmoBreed som beretter om dette prosjektet i sitt siste nyhetsbrev.

I Tasmania har de strevd med denne parasitten i 25 år, og dokumentert at det er betydelig genetisk variasjon i motstandsevne mot AGD. Gjennom avlsarbeid har de redusert behovet for behandling betydelig. Smittetesting mot AGD hos Veso er et viktig element i prosjektet, og SB vil teste familier av 2013 årsklassen.

«Dersom vi finner tilsvarende genetisk variasjon hos Salmobreed laksen, kan Salmobreed levere rogn fra selektert stamfisk allerede høsten 2015» sier genetikkansvarlig hos SalmoBreed – Håvard Bakke.