Forskerne mener havmerdene kan bli en stor skraphaug: – Vi kaller det one hit wonders, eller kostbare luftslott

Nyheter
2544

Mandag publiserer Fridtjof Nansens Institutt rapporten «Grønn vekst i blå næring? – miljørettet innovasjon i norsk lakseoppdrett», som har undersøkt effekten av nye miljøkrav og miljøtiltak i næringen.

Rapporten, som er omtalt av både Teknisk Ukeblad og Dagens Næringsliv, er blant annet sterkt kritisk til myndighetenes bruk av utviklingstillatelser, hvor formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Utviklingstillatelsene har blant annet gått til å bygge dyre og gigantiske havmerder, som for eksempel Havfarmen til Nordlaks. SalMars «Ocean Farm» er allerede på plass. I tillegg planlegger frøyaoppdretteren å bygge «Smart Fish Farm», som blir dobbelt så stor som «Ocean Farm». Videre overtok nylig Midt-Norsk Havbruk andre generasjon av Aquatraz.

– Kostbare luftslott
Til Teknisk Ukeblad sier seniorforsker Irja Vormedal, en av forfatterne bak den nye rapporten, dette om havmerdene:

Irja Vormedal. FOTO: FNI

– Vi kaller det one hit wonders, eller kostbare luftslott. Man får vekst der og da, uten å vite om teknologien kan tas i bruk av flere aktører uten subsidier. Næringen er desperat etter vekst. Alle vil ha nye tillatelser. Nordlaks, for eksempel, har fått mange tillatelser. Men hva er potensialet for å drifte et slikt anlegg med en så dyr produksjonsteknologi, når man ikke har fått tillatelsene gratis, spør hun.

Til Dagens Næringsliv sier Vormedal at havmerdene er dyre investeringer, som trolig har høye driftskostnader. Hun peker på at det er ingen krav til at teknologien som utvikles må tas i bruk.

– Det kan hende det blir en stor skraphaug igjen av dette, advarer Vormedal.

Rapporten baserer seg på dataanalyse og dybdeintervjuer av folk i oppdrettsnæringen. Den er finansiert av Forskningsrådet.

«Viktig at man forsøker å evaluere forvaltningstilak»
I en e-post til Dagens Næringsliv skriver kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, at «havbruksnæringen fortjener debatt om forvaltningen av næringen, og det er viktig at man også forsøker å evaluere forvaltningstiltak. Men vi ønsker ikke å gå i debatt om dette temaet basert på overskriftene fra en tilsynelatende omfangsrik rapport som enda ikke er publisert.»

Rapporten tar også for seg lusebehandling i næringen, og viser til at det er en sammenheng mellom økt lusebehandling og økt dødelighet av oppdrettsfisk. Termisk avlusing, som fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik ikke ønsker å forby, blir sterkt kritisert. 

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke ønsket å kommentere rapporten verken overfor Teknisk Ukeblad eller Dagens Næringsliv.