Reagerer kraftig på at Nesvik ikke vil forby avlusningsmetode: – Et svik mot millioner av oppdrettslaks

Nyheter
1326

Harald T. Nesvik vil ikke å forby termisk avlusing av laks på nåværende tidspunkt. Det får Dyrevernalliansen til å gå til frontalangrep på fiskeri- og sjømatministeren.

Det er i et intervju med NRK at det kommer fram at fiskeri- og sjømatministeren ikke vil vil innføre noe forbud mot avlusingsmetoden.

Nesviks uttalelse kommer i forbindelse med at det denne uken ble publisert to nye forskningsartikler, hvor laks er eksponert for vanntemperaturer som benyttes i termisk behandling mot lakselus. Artiklene er skrevet av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, og konklusjonen er som tidligere meddelt at vann på mellom 28 og 34 grader kan oppleves som smertefullt for laksen og gir risiko for skader hos fisken.

– Helt ufarlig vurdering
I august varslet Mattilsynet utfasing av termisk avlusing i løpet av to år. Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, støttet dette. Hun reagerer sterkt på at statsråden nå sier han ikke ønsker å forby metoden.

Susanna Lybæk. FOTO: Ihne Pedersen

– Det er en helt ufaglig vurdering fra fiskeri- og sjømatministeren, sier Lybæk til iLaks.

– Det er et svik mot millioner av oppdrettslaks. Er det slik vi skal ha det i Norge, at fiskeri- og sjømatministeren skal avfeie forskning fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, og overkjøre Mattilsynet i sitt arbeid?, spør Lybæk.

Klare forventninger
Nesvik skriver i en e-post til iLaks at selv om han er tydelig på at han ikke akkurat nå vil forby termisk avlusing, er det ikke et automatisk klarsignal om at termisk behandling kan brukes på enhver måte.

– Jeg har en klar forventing om at dyrehelsepersonell og oppdrettere holder seg oppdatert på den kunnskapen som nå foreligger om termisk avlusning slik at dyrevelferden sikres, skriver Nesvik.

Se hele tilsvaret fra fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik nederst i saken.

– Kortsiktige politiske interesser trumfer faglighet
Lybæk viser til at dyrevelferdsloven krever at utstyret som brukes skal være egnet til å ivareta hensynet til dyrevelferden.

– Når vi vet at termisk avlusing forårsaker smerte, panikk, skader og død, er det soleklart at metoden må forbys. Dette er et eksempel på at kortsiktige politiske interesser trumfer faglighet, tordner Lybæk.

Hun sier Mattilsynets oppgave er å forvalte dyrevelferden, og hun spør hvordan tilsynet kan gjøre dette med troverdighet når de ikke får spillerom til å gjøre jobben sin.

– Vi i Dyrevernalliansen gir ikke opp kampen. Vi kan ikke stå og se på at dyrevelferden overkjøres på denne måten, avslutter Lybæk.

Slik svarer Nesvik på kritikken fra Dyrevernalliansen i en e-post til iLaks:

«Behandling av fisk skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det følger av dyrevelferdsloven. All behandling skal vurderes av kyndig dyrehelsepersonell, dvs veterinær eller fiskehelsebiolog. 

Jeg har vært tydelig på at jeg ikke vil forby termisk avlusning på nåværende tidspunkt. Men det er ikke et automatisk klarsignal om at termisk behandling kan brukes på enhver måte. Jeg har en klar forventing om at dyrehelsepersonell og oppdrettere holder seg oppdatert på den kunnskapen som nå foreligger om termisk avlusning slik at dyrevelferden sikres. 

Mattilsynet er også klare på at en umiddelbar stans av metoden ikke vil gi bedre fiskevelferd, og at det ut i fra en helhetlig vurdering fortsatt er nødvendig å akseptere bruk av termisk avlusing. Så må vi jobbe sammen om å sikre at næringen vil ha en god verktøykasse for å holde lusenivåene i anleggene lave. Hvis næringen ønsker å ha termisk avlusning i verktøykassen sin må de bruke tiden fremover for å finne løsninger som er dokumentert dyrevelferdsmessige forsvarlige.»