Fornekter seg ikke

2278

Fiskeeksportør André Skarbø tjente 20 millioner kroner i fjor. Hans heleide selskap Platina Seafood var landets mest lønnsomme lakseeksportør i 2012. De blir tunge å slå for 2013 også.

Ringreven André Skarbøs Platina Seafood leverte en oppsiktsvekkende driftsmargin på seks prosent for regnskapsåret 2013. Omsetningen i eksportselskapet økte med 74 prosent fra 2012 til 2013. Skarbø eier selskapet 100 prosent.

– Er i USA no , og liker ikke å si så mye :-), skriver han i en epost til iLaks.

Årsresultat Platina Seafood AS

Alle tall i mill NOK
2013 2012 Endring i %
Omsetning 300,8 172,6 74,3 %
EBIT 18,1 4,8 277,1 %
Resultat før skatt 20,1 3,7
EBIT/Sales 6,0 % 2,8 %

Nåværende Platina Seafood ble etablert i 2004 med under navnet Norsk Sjømat Trading, og deleid av Norsk sjømat AS. I 2011 kjøpte André Skarbø ut Norsk Sjømat, og endret navn til Platina Seafood AS.

– Selskapet har hatt en meget fin vekst både i omsetning og inntjening siste tre år, og har siden oppstarten i 2004 gått med overskudd hvert år. Platina Seafood er en uavhengig eksportør av laks og ørret der hovedmarkedet er USA, opplyser Skarbø.

– De vi kan si om 2013-tallene er vi er meget godt fornøyd med utviklingen av selskapet, sier han, og viser ellers til årsrapporten.

Der fremgår det at selskapets virksomhet er kjøp og salg av laks og ørret, samt at selskapet leieproduserer ferdigvarer av laks og ørret for videresalg. Selskapets kontor er lokalisert i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

2013 var preget av store svingninger i lakseprisene. Selskapet posisjonerte seg godt i forkant av prisoppgangene, spesielt før Q4 da dette er perioden med høyest aktivitet i selskapet. Største enkeltmarkedet er USA, der selskapet har vært med på å bygge opp et distribusjonssystem med eget salgskontor.

For 2014 er det forventet høyere snittpriser på laks enn i 2013. Styret ser derfor for seg et økt press på marginer i 2014, spesielt på foredlet produkt, heter det i årsrapporten.