Fôring: Svært temperaturavhengig

3821

Fôrselskapene merker den kalde vinteren på huden. Fôrsalget er ekstremt temperaturavhengig.

En studie utført av verdens største fiskefôrselskap, Nutreco-eide Skretting, illustrerer temperaturavhengigheten til fôring av laks. En sjøtemperatur på eksempelvis fire grader celcius oppnår bare 50 prosent av tilveksten ved syv grader i sjøen.

Temperatur

Kilde: Skretting

Faller sjøtemperaturen ned mot null grader, slutter laksen å ta til seg næring. Det samme skjer varme sommerdager, ved temperaturer over 20 grader i sjøen. Varme somre har tidvis vært et problem på Vestlandet, og er hovedårsaken til at land som for eksempel ved Middelhavet ikke kan bli store lakseprodusenter. Lang og riktig temperert kystline, uten ekstremvarme eller isproblemer, er nøkkelen til Norge og Chiles oppdrettsuksess.

Studien til Skretting viser at det er særlig smolt og smålaks som er temperatursensitiv. Optimal tilvekst nås ved 15-16 grader i sjøen.