For få måneder siden var det luseproblemer og rømming på lokaliteten – nå er det mistanke om alvorlig virussykdom på den

Nyheter
1322

Mattilsynet melder om at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowis sjølokalitet Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Ifølge Mattilsynet varslet Mowi om ILA-mistanken fredag. Mistanken er basert på PCR-analyser av prøver tatt 13. januar.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

– Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke, skriver Mattilsynet.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

Mattilsynet skriver videre at dersom sykdommen blir påvist ved Voldnes, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

– Det står 787.000 fisk på lokaliteten med en snittvekt på 3,7 kilo. Vi er nå i dialog med Mattilsynet om ulike tiltak, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i en SMS til iLaks lørdag ettermiddag.

Dette er for øvrig den samme lokaliteten, hvor det i oktober var store luseproblemer, som førte til at Mowi startet utslakting. Det ble også rapportert om lakserømming fra Voldnes den samme måneden. Mowi mente da at i overkant av rundt 2.100 fisk rømte. Ifølge Nævdal-Bolstad opererer Mowi fortsatt med samme estimat.