Flere PD-påvisninger, men dødeligheten stuper

1047

Aldri før har det vært registrert så mange tilfeller av virussykdommen pancreas disease som i 2012. Men dødeligheten stuper.

Ifølge Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet har det aldri vært registrert flere utbrudd av pancreas disease (PD) enn i 2012.

– PD har opptrådt endemisk på Vestlandet siden det begynte å spre seg fra kjerneområdet i Hordaland i 2003. I 2012 ble det tydelig at det pågår to PD-epidemier i Norge med tilnærmet atskilt geografisk utbredelse. Totalt ble det registrert 137 nye PD-tilfeller i 2012, skriver Veterinærinstituttet.

PD

Sykdommen er forårsaket av salmonid alphavirus (SAV). Dette finnes i flere subtyper.

– Det var en kraftig økning i antall nye tilfeller forårsaket av den nyoppdagede subtypen SAV2, men SAV3 er stabil innenfor samme område som tidligere, heter det i Fiskehelserapporten.

– De aller fleste SAV2-tilfellene er registrert nord for Hustadvika, mens alle tilfeller med SAV3, bortsett fra ett utbrudd i Alta-området, var avgrenset til PD-sonen sør for Hustadvika.

Samtidig som antall PD-påvisninger har steget markant, er dødeligheten mye lavere enn hva den var for få år siden.

– Sør for Hustadvika er laksepopulasjonene gjennomvaksinert. Det har sannsynligvis bidratt til lavere tapstall. Intensiv overvåkning med økt sannsynlighet for å påvise PD i tidlig fase og dermed komme sykdomsutviklingen i forkjøpet med tiltak, kan også ha gitt lavere dødelighet, skriver Veterinærinstituttet.