Flere båter i drift løftet NTS

Nyheter
0

Men aktiviteten i NTS er merkbart mindre uten oppdrettsvirksomheten.

Konsernets driftsinntekter for videreført virksomhet i tredje kvartal utgjorde 615 millioner kroner mot 454 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette ga en EBITDA på 180 millioner kroner mot 178 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Økningen i driftsinntekter og EBITDA skyldes i hovedsak høyere kapasitet i Frøy,» skriver NTS i sin kvartalsrapport. «Flere fartøy i bruk kontra samme periode i fjor, samt høyere viderefakturerte drivstoffkostnader forklarer økning i driftsinntektene».

Frøy har kontrahert tre brønnbåter i Tyrkia med oppdatert antatt levering første kvartal 2023, sommer 2023 og 2024.

Les også: Rekordinntjening for Frøy, men skatteforslag gir usikkerhet fremover

Konsernets Operasjonelle driftsresultat fra viderført virksomhet endte på 79 millioner kroner mot 98 millioner kroner for samme periode i fjor.

Resultat er omarbeidet slik at virksomhetsområdene Oppdrett Midt, Oppdrett Nord, Oppdrett Island og Salg er ekskludert på alle regnskapslinjer og presenteres som resultat fra ikke-videreført virksomhet.

Etter det avtalte salg av oppdrettsegmentet til SalMar, vil NTS sitte på 9,43 prosent av aksjene i SalMar, samt eierskap flåtene til Norsk Fisketransport (100 prosent) og Frøy (72 prosent). SalMar eier 52,69 prosent av NTS.

SalMar la tirsdag denne uken inn bud på alle aksjene i NTS. Budet er på 75 kroner per aksje – noe som er under siste omsatte børskurs, på 79 kroner.

Aksjekurs NTS. Kilde: Infront