SalMar byr på alle aksjene i NTS

Nyheter
0

Priser oppdrettselskapet til 9,5 milliarder kroner.

I kjølvannet med SalMars bud på NTS, fremsatt i midten av mars, fikk Frøya-selskapet hånd om 52,69 prosent av aksjene i oppdrettskonkurrenten. Som en funksjon av dette må SalMar fremsette et pliktig bud på de resterende aksjene i NTS.

Dette budet blir presentert etter børsslutt tirsdag:

SalMar byr 75,48184 kroner i kontanter per aksje i NTS. Tilbudet gjelder fra og med 23. november og frem til 21. desember. Oppgjør vil skje innen to uker etter utløpet av tilbudsperioden.

Les også: SalMar-gjelden blir nær tredoblet etter NTS-kjøpet

Tilbudet priser NTS’ egenkapital til 9,5 milliarder kroner.

SalMar-budet ligger forøvrig under siste omsetningskurs i NTS. Aksjen endte nemlig dagens handel på 79 kroner.

Arctic Securities er oppgjørsagent og Advokatfirmaet BAHR er juridisk rådgiver for SalMar i forbindelse med tilbudet.

Sparebank 1 Markets mener SalMar må hente penger etter oppkjøpet av NTS og NRS. I en fersk analyse skriver analytiker Knut-Ivar Bakken at han tror et kjøp av NTS vil øke SalMars gjeld til et nivå som ikke er bærekraftig.

«Som et resultat estimerer vi at SalMar enten må hente fire til syv milliarder kroner i frisk egenkapital, eller alternativt selge eiendeler. Frøy er den mest åpenbare kandidaten for SalMar å finne en strategisk løsning for», skriver Bakken.

NTS eier 72 prosent av det børsnoterte oppdrettsrederiet Frøy.

Aksjekurs NTS. Kilde: Infront