Finanstilsynet er tause om innsideinformasjon

Nyheter
0

Kan ikke kommentere om saken er under etterforskning.

iLaks har rapportert en føljetong av saker hvor det fremkommer at innsideinformasjon kan ha vært på avveie i forkant av fremleggelsen av regjeringens forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Om lag 200 personer hadde tilgang til informasjon om grunnrenteskatten på laks før regjeringen offentliggjorde den før Oslo Børs åpnet 28. september.

Dagens Næringsliv var så sikker på at grunnrenteskatten kom at de i en kommentar nylig spurte «Leser ikke investorer aviser

DN har tydeligvis hatt usedvanlig gode kilder – og tilgang på informasjon – i denne saken. DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen gikk lengst: «Det er grunn til å tro at denne skatten er på vei,» skrev han allerede 20. september. Han fulgte opp med: «Så lenge en grunnrenteskatt blir utformet slik at små, lokale fiskeoppdrettere skjermes for den, er mitt inntrykk at Senterpartiet kan gå med på denne nye skatten.»

Det var forbløffende presis informasjon – med et høyt detaljnivå.

iLaks har over flere dager søkt en kommentar fra Finanstilsynet knyttet til DNs presise informasjon:

– Har DN fått innsideinformasjon i denne saken, og, i så fall, er det problematisk at de deler denne?

– Beklager forsinket svar her. Finanstilsynet har ingen kommentar til dette, skriver Jo Singstad, tilsynsrådgiver i Kommunikasjonsstaben ved Finanstilsynet i en epost til iLaks.

Han er ikke spesielt meddelsom om saken når han deretter ringes opp:

– Jeg kan ikke kommentere disse sakene på telefon, svarer Singstad.

– Kan du kommentere det på mail?

– Nei, vi har ikke kommentarer utover det.

– Er det av bevisets stilling eller kommenterer dere av prinsipp ikke slike saker?

– Nei, jeg kan ikke kommentere enkeltsaker som dette, svarer han.

– Men kan du kommentere om saken er under etterforskning?

– Nei, jeg kan ikke kommentere det, sier Singstad.

Informasjon om skattesjokket var utvilsomt verdifull. Den famøse kunngjøringen om 62 prosent grunnrenteskatt utraderte aksjeverdier for 55,9 milliarder kroner på en dag.

Mange, i det politiske miljø, i mediene og muligens også finansmarkedet har hatt detaljert informasjon om regjeringens nye skattepakke – i god tid før nyheten ble offentliggjort.

– For meg er det helt åpenbart at noen har hatt kunnskap om dette, kunnskap de ikke skulle hatt, har Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik tidligere uttalt til iLaks.

En rekke stortingspolitikere, i Høyre, FrP og Venstre, har bedt regjeringen redegjøre for hvordan de involverte håndterte innsideinformasjonen.