Financial Times frykter «peak salmon»

636

Den britiske storavisen Financial Times drar en parallell til oljemarkedet, og lufter tanken om at verdens lakseproduksjon kan ha nådd toppen.

Bekymringene gir seg utslag i et større oppslag der den anerkjente finansavisen ser nærmere på de høye lakseprisene. Teorien om «peak fish» er beslektet med teorien i oljebransjen hvor utgangspunktet er at produksjonen topper ut før den synker på grunn av begrensede reserver. «Peak salmon» kan bli en virkelighet, skriver Financial Times.   

– Prisveksten er drevet av frykt for mangel på tilbud, » sier Piotr Wingaard i Fishpool, som handler terminkontrakter for laks. – Det er veldig vanskelig å se betydelige volumer komme, legger han til.

Som et matprotein og en ledende kilde til Omega-3, en sunn fettsyre, har etterspørselen etter laks vært stigende lenge. Noen bransjeeksperter og naturvernere advarer om at oppdrettslakssektoren – som står for to tredjedeler av laksen konsumeres i verden – nærmer seg kapasitetsgrensen.
Problemene rundt næringen omfatter fallende tilgjengeligheten av villfisk som brukes som fôr, geografiske begrensninger i lakseoppdrett, sykdom og miljøhensyn.

En av begrensningene til utgang er tilgjengeligheten av fiskeolje. Oppdrettslaks fôres hovedsakelig med pellets laget av, blant annet , fiskemel og fiskeolje , og selv om fôrselskapene har kuttet fiskemel innhold til 15 prosent av pellets , har de ennå til å erstatte fiskeolje, kilden til omega- 3 , produsert i hovedsak fra villfisk i Latin-Amerika .

– Toppen i fiskeri betyr toppen for laks, sier Andy Sharpless, konsernsjef i Oceana, en marine miljøorganisasjon.

Veksten i lakseoppdrett er også begrenset av en håndfull land hvor lønnsom produksjon er mulig. Laks er oppdrettes i rent, kaldt vann med jevn strøm og beskyttede kystlinjer, for eksempel de rene fjordene i Norge eller fjorder i Skottland, skriver avisen.

Hvert produksjonsområde har en begrenset produksjonskapasitet på grunn av den potensielle trusselen om sykdom og miljøskader.  På grunn av lokal motstand, konkurranse fra andre næringer som reiseliv, og bekymringer om de økologiske effektene av oppdrettanlegg, som for eksempel forurensning og skottelus-infeksjoner blir nye lokaliteter stadig vanskeligere å starte.

På tilsvarende vis som «fracking» tillater oljeprodusenter å frigjøre råoljekilder tidligere antatt utilgjengelige, håper eksperter ny teknologisk utvikling i oppdrett vil bidra til å øke veksten i lakseproduksjonen.

Når det gjelder fôrproblemet vil noen selskaper trekke ut omega-3 fra alger, mens Monsanto forsker på soyabønner som kan produsere fettsyren.

Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse erkjenner at produksjonen offshore vil konkurrere med andre sektorer, for eksempel olje- og fiskerinæringen, mens tilgang til eiendom er et problem når du prøver å øke landbasert oppdrett.
– Men hvis etterspørselen fortsetter å øke, og prisene fortsetter å stige, vil disse alternativene blir mer og mer levedyktige, sier han til Financial Times.

– Det er flott å være en lakseprodusent i dag, og det ser ut som det kommer til å være bra på mellomlang sikt, sier professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger. – I verste fall vil lakseproduksjonen nå et platå, sier Asche.

Selv med slike gjennombrudd mener noen eksperter det er tvilsomt at ekstra tilførsel vil holde tritt med den økende etterspørselen, anslått til mellom fem og ti prosent i året.

– Den eliminering av flaskehalser vil bare bringe deg marginal tilbudsvekst, sier Ejnar Knudsen ved AGR Partners, et California-basert private equity-fond med en mat og landbruk i fokus. Han mener fremtidig produksjonskapasitet er begrenset til litt mer enn tre million tonn – bare 14 prosent høyere enn det er nå.