Etterlyser konsekvenser som svir for «prodfisk»-jukserne: – Det er jo helt latterlig

Nyheter
0

Sjømatbedriftene mener det er urettferdig og urimelig at de lovlydige blir taperne.

Sjømatbedriftene er bekymret for at skadet fisk, produksjonsfisk, skal ødelegge omdømmet som næringen møysommelig har bygget opp over 40 år. Kjetil Hestad er direktør for havbruk og markedsadgang i næringsorganisasjonen. Han forteller om frustrerte medlemmer.

– De føler at det er både urettferdig og urimelig at enkelte andre sender fisken sin ut av landet, med de konkurransevridende effekter det har, sier han.

Hestad gir dem sin fulle støtte:

– Jeg er helt enig med dem i. Det er uakseptabelt at dette kan pågå. Etter vårt syn er det ingen som kan gjemme seg bak at de ikke var klar over reglene.

Les også: Roper varsku: – Det lønner seg å jukse

Millioner i gevinst
Kjetil Hestad har bitt seg merke i at mange av sakene som har kommet frem i offentligheten i vinter, tilsynelatende ikke har medført store konsekvenser for regelbryterne.

– Det er jo slik at i mange av de sakene som er blitt avdekket, der aktører har sendt produksjonsfisk ut av landet, har de fått en henvisning til hvordan man skal forstå regelverket.

Dette får Hestad til å steile.

– Det er jo helt latterlig. Og det er jo klart at når det stort sett ikke er noen som helst konsekvens for dem som driver på med denne typen virksomhet, ja så fortsetter de bare, sier han.

Hestad illustrerer poenget sitt:

– Det er klart at dersom du kjører for fort i trafikken så får du bot. Raner du en bank, så får du en straff. Men dersom du driver med å sende produksjonsfisk ut av landet, som det potensielt er mange millioner kroner i gevinst på, så får du ingen straff.

Les også: Ble tatt for eksportjuks: Brukte «Norwegian Gannet» som unnskyldning

Illustrasjonsfoto av fisk med sår. Foto: Mattilsynet

Toppen av isfjellet
Han tror at sakene som er fremkommet kun er toppen av isfjellet.

– Det er nok mye mer fisk som sendes ut enn det man er klar over i produksjonsfiskkategorien, sier direktøren.

Sjømatbedriftene har ikke sittet stille, de har fulgt opp saken med Mattilsynet.

– De er enige i at det burde vært en konsekvens, men sier at det er vanskelig å føre kontroll. Det svaret aksepterer ikke vi, sier Hestad.

– Alle forstår at det er umulig å kontrollere all fisken som går ut av landet. Men det må jo være slik at dersom du faktisk bryter bestemmelsene, og blir tatt for det, så blir det en alvorlig konsekvens for firmaet ditt, påpeker han.

Les også: Mattilsynet varsler økt innsats på eksportkontroll

Økokrim overrasket
Hestad forteller også at de har hatt dialog med Økokrim om situasjonen.

– De sier det samme, og ser med stor uro på at denne fisken sendes ut av landet. Økokrim sier at denne praksisen med å ta produksjonsfisk ut av landet i strid med bestemmelsene, er uakseptabel.

Ifølge Sjømatbedriftene-direktøren er Økokrim overrasket over det som skjer.

– Men som politiet sier, så er det vanskelig. De er jo avhengige av å få informasjon fra andre myndigheter og av folk som er blitt kjent med dette. Økokrim er overrasket over at dette ikke i større grad er blitt tatt tak i. Og det er også vi.

Les også: Far og sønn ble tatt for «prodfisk»-juks med to måneders mellomrom

Hvor er departementet?
Sjømatbedriftene er blitt kontaktet av flere bearbeidingsaktører som informerer om ledig kapasitet, forteller Hestad.

– Med all respekt for dem som mener at det ikke er mulig å feilrette fisken innenlands, det finnes veldig mange andre som kan gjøre det. Og de har ringt til meg og fortalt at de har god kapasitet til å kunne hjelpe med feilretting.

Les også: Babord Seafood eksporterte «prodfisk» flere ganger i fjor: Fikk ikke tak i norske feilrettere

Han undrer seg derfor over at nærings- og fiskeridepartementet ikke har tatt affære.

– Hva med nærings- og fiskeridepartementet oppe i alt dette? Det er jo de som lanserte denne forskriften i sin tid. De må kunne ta stilling. Vi kommer til å følge opp, avslutter Hestad.

iLaks har sendt en henvendelse til fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) om saken.

Laksefilet som er feilrettet i Norge. Foto: Filetfabrikken