– En million per bil

1303

Oppdretterne har upåklagelig tilvekst i sjøen, men frykter ikke fallende laksepriser. – Den som ikke er optimist nå, han må gå til legen og få seg lykkepille, sier Alex Vassbotten i Steinvik Fiskefarm.

Lakse-Norge preges av høy fôring og lav slakt. Likevel, sunnfjordoppdretter Alex Vassbotten er mer opptatt av å utnytte egen produksjonskapasitet enn å vurdere markedsprisen.

– Jeg kan bare snakke for min egen del, men vi har bedre temperaturer enn i fjor. Men vi slakter for fullt. Vi holder ikke igjen noe fisk. Vi har ikke noe MTB (maksimal tillatt biomasse  – red. anm.)å gå på, sier Vassbotten til iLaks.

– For oss er det ikke noe stor forskjell. Vi følger planen vår. Vi har tre utsett, to med laks og ett med ørret, i året. Vi har slaktet mer enn planen, og har hatt bedre fôring.

Etter høysesongen i forbindelse med julehandelen er det mange oppdrettere som har tatt ut mye fisk og har ledig produksjonskapasitet – regulert via MTB.

– Det er mulig å fôre på grunn av MTB’en. Jeg føler at slaktingen er mye styrt ut av MTB, ikke mye marked.

Han frykter ikke et prisfall.

– Det er vel ingen som tror at den kommer til å falle til dårlige nivåer, sier Vassbotten, og peker på at vinteren er en fin tid for produksjon i sjøen.

– Det bare å fôre fisken. Det er lite avlusning, sykdom og AGD. Det er jo biomasse en lever av. Oppdretterne vil ha vekst på fisken, understreker han.

– Det er ikke så mange strategier. Hadde jeg hatt mer MTB, ville jeg fôret mer. En har jo bare fôrkost og kapitalkost, ellers, fisken og utstyr og alt er jo der. Det er en behagelig tid å være oppdretter akkurat nå. Den som ikke er optimist nå, han må gå til legen og få seg lykkepille, sier Vassbotten.

– Prisene vil gå opp og ned. Frykten for å slakte fisk for å unngå å tjene penger, kan få prisen til å gå ned. Slik signalene er nå er det ikke noe som tyder på at det blir en dårlig pris. Dette er mitt syn på Steinvik. Vi er ikke noen stor produsent. Men det er god tilvekst. Det er helt klart.

At det er gode tider i næringen er det ingen tvil om.

– Nå får en en million per bil. Høsten 2012 var det en halv million per bil, sier Øyvind Blom, daglig leder i Blom Fiskeoppdrett.

Oppdrettselskapet holder til i Øygarden nordvest for Bergen. Blom har ikke ekstraordinært god tilvekst, hensyntatt sesong og temperatur.

– Jeg vil si det er normalt. Ikke spesielt verken ene eller andre veien. Det er klart det er bedre enn i fjor, men da var det jo Svalbard-tendenser, sier Blom til iLaks.

– Jeg vet ikke hvorfor folk ikke slakter. Vi følger slakteplanene som vi la i utgangspunktet. Jeg har ikke sett Kontali-rapporten, om snittvekten er lav. De fleste slakter jo på høst 12.

– Det virker som det er mange som tror på gode priser, sier han, og tror ikke det er spesielt utbredt med fastpriskontrakter. – Jeg vet ikke. De mindre er vel kjent for å ta litt mer sjanser enn de børsnoterte, humrer han.

– Jeg hører Fish Pool-prisen ligger på 47 kroner for mars, sier han. Da fortsetter nok festen.