Eksporten henger ikke med

453

De siste tre uker har norske fiskeeksportører eksportert 12.808 tonn mindre laks enn i samme periode i fjor. Samtidig feites biomassen opp av ivrige røktere.

Mens det i ukene 24 til 26 i 2012 ble eksportert 70.246 tonn norsk oppdrettslaks, har det de samme uker i år kun blitt sendt ut 57.438 tonn. Fordeles det på uker, har en solgt 4.269 tonn mindre – hver uke. Det viser eksportstatistikk fra Norges Sjømatråd. 

De siste to uker har begge sett eksportvolumer på litt over 18.000 tonn. De siste ti uker har det ikke vært én uke over 21.000 tonn i eksport.

Manko på fisk holder kiloprisen på firetallet. Samtidig øker fôrsalget sesongmessig raskt i takt med sjøtemperaturene. De fire siste ukene har alle vist laksefôrsalg som har vært over fjoråret. I den siste tilgjengelige salgsuke for fiskefôr, uke 25, ble det solgt 28.207 tonn laksefôr i Norge, ifølge Akvafakta.

Påfyllet av fôr er endelig høyere enn uttaket av laks. Det betyr at det er en netto biomassebygging. Mindre uttak og mer oppfeiting av fiskebiomassen (fisken i sjøen – red.anm.) kan bidra til en bedre markedsbalanse og lavere priser for laks utover sommeren og høsten.