– Eksempel til etterfølgelse

452

I dagens lederartikkel hyller Adresseavisen arbeidsinnvandringen til Frøya. Frøya er en av flere oppdrettskommuner som er fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring.

Til alle tider har flyttemønster vært et uttrykk for økonomisk utvikling. Folk har flyttet til steder der det har vært mulighet for mennesker å skape bedre liv for seg og sine. Derfor har Norge siden årtusenskiftet hatt sterk tilflytting.

Tidligere var en svært stor del av innvandringen konsentrert om Oslo. En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at tilflyttingen siden årtusenskiftet er blitt mer regionalt spredt. Det har vært arbeidsinnvandring til hele landet, og spesielt til Vestlandet og Sør-Trøndelag. Mye av dette er knyttet til den eventyrlige veksten i lakseoppdrett, skriver Adresseavisen.

På Frøya utgjør innvandrerne 17 prosent av befolkningen. Med det er Frøya en av kommunene i landet som har størst andel innvandrere. Frøya, som Hitra, Vikna og en rekke andre kystkommuner, har vært fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring. For noen år siden ble lakseoppdrettere og andre som er tilknyttet sjømatnæringen hjulpet av svenske ungdommer. På Frøya har utviklingen de siste årene dreid, slik at det nå kommer familier, blant annet fra Litauen. Det gir mer stabilitet for arbeidsgiverne, men det gir også signaler om at mange av utledningene er kommet for å bli frøyværinger.

Alt er ikke rosenrødt. Innvandringen skaper utfordringer. Noen av kommunens problemer er knyttet til skole og integrering i små lokalsamfunn. Enkelte bedrifter har egen språkopplæring for utenlandske arbeidstagere. Også kommunen bidrar med språkkurs, men arbeidsgiverne ønsker at det offentlige gjør enda mer. Summen av utfordringer, utvikling og tiltak er at på Frøya har politikere, arbeidsgivere og naboer forstått at innvandrerne alt i alt er til velsignelse og helt nødvendig. Resultatet er at bedrifter og kommune trekker i samme retning, slik at Frøya ønsker innvandrerne velkommen.

Lakseoppdrett krever hav og saltvann. Vi tror likevel ikke at det er hele hemmeligheten bak kystens suksess.

Mange innlandskommuner som fortsatt trues av fraflytting har noe å lære av Frøya og kystens kultur for åpenhet.