Doblingskandidater i kø?

488

Legger en til grunn konsensusestimatene for 2014 for fiskeaksjene, bør mange av disse øke vesentlig i verdi i månedene fremover.

Meglerhuset Nordea Markets presenterer idag en oversikt over blant annet konsensusestimater for 2014, i verdsettelsesmetodene P/E og EV/EBITDA, for fiskeaksjene som Nordea Markets følger. Ser en bort fra fiskeriselskapet Havfisk, tidligere Aker Sefoods, er det ingen av fiskeaksjene som Nordea Markets har dekning på som handler under ti-gangen på de nevnte multiplene. Flertallet trader på halvparten av dette.

Målt etter P/E 2014, er Grieg Seafood den billigste, ifølge et gjennomsnitt av alle meglerhusenes estimater. Målt etter EV/EBITDA 2014, er det Austevoll Seafood som vurderes som billigst – med en EV/EBITDA på tre-tallet. Også Grieg Seafood kommer godt ut av denne analysemetoden – med en multippel på litt over fire-gangen.

Kilde: Nordea Markets
Kilde: Nordea Markets

Nordea Markets’ analytiker Kolbjørn Giskeødegård har forøvrig følgende anbefalinger på de aksjene han har dekning på:

Bakkafrost – Strong Buy

Marine Harvest – ingen anbefaling

SalMar – Strong Buy

Grieg Seafood – Buy

Havfisk – Hold

Cermaq – ingen anbefaling

NRS – Strong Buy

Austevoll Seafood – Buy

Lerøy Seafood Group – Buy

Sølvtrans – Buy

Nordea Markets er forøvrig finansiell rådgiver for Marine Harvest i den pågående budprosessen på konkurrenten Cermaq.