DNB satser på Bakkafrost og SalMar

508

DNB Markets og analytiker Knut-Ivar Bakken går etter lave produksjonskostnader, når de satser på de beste og gunstigst prisede lakseaksjene.

Den norske storbanken satser på færøyiske Bakkafrost og Frøyas stolthet, SalMar, når de skal finne de fiskeaksjene som de mener vil gi best avkastning på børsen i tiden fremover. Av DNB Markets åtte utvalgte aksjer i sin ukeportefølje er det to lakseoppdrettere.

– Ingen har bedre marginer på oppdrett enn Bakkafrost. Lokaliseringen på Færøyene gir god tilgang på friskt vann, samt at Færøyene generelt har mindre sykdomsproblemer enn de fleste andre. SalMar har solgt deler av sin aksjepost, og har meldt at det ikke kommer mere nedsalg i 2013, så det eventuelle salgsoverhenget er borte inntil videre. Lakseprisene er fortsatt høye, og langt over estimatene, skriver DNB i sin ukerapport som er datert mandag 27. mai.

– Bransjelogikken er den samme som for Bakkafrost. SalMar har tradisjonelt hatt marginer i Norgestoppen. Godt eksponert mot de gode prisene for laks.

Analytiker Bakken spår et resultat før skatt på drøyt 1,2 milliarder kroner for Salmar i 2013, mens Bakkafrost vil levere temmelig nøyaktig halvparten av dette.

Så langt i år har DNBs ukeportefølje steget 7,3 prosent mens Oslo Børs har kastet av seg 8,4 prosent i samme periode.