Disse forholdsreglene tar Grieg Seafood før de flytter skredrammet lokalitet

Nyheter
459

Forsterket oppfølging av forholdene ved lokalitet Davatluft.

Det er gått en uke siden flere skred raste ned fjellsiden, og traff deler av Grieg Seafoods lokalitet Davatluft i Alta kommune. Ingen personer kom til skade, og hendelsen førte heller ikke til rømming av betydelig omfang.

Planen er at anlegget skal flyttes, noen hundre meter vestover, etter at nåværende fisk er slaktet ut til sommeren. Flyttingen kommer som en direkte konsekvens av at det også våren 2018 gikk flere skred ved lokaliteten, og Grieg Seafood satte umiddelbart i gang en søknadsprosess for å få endret plasseringen av anlegget. Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget søknaden i februar i fjor.

– Etter skredet i 2018, var det naturlig at både de ansatte og ledelsen satte fokus på skred og risiko for nye, sier samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark til iLaks.

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen. FOTO: Privat

– De ansatte har mye lokalkunnskap
Ifølge han har det ikke vært et ønske fra noen av de ansatte ved Davatluft om å flytte til andre lokaliteter på grunn av skredfaren.

– Før siste utsett av fisk, høsten 2019, gjennomførte vi risikovurderinger, der blant annet fare for snøskred ble vurdert. Vi identifiserte avbøtende tiltak for å redusere risiko, som tett oppfølging av snøskredfaren, ekspertvurderinger ved behov og helikoptertokt med lydutstyr for å utløse skred i en tidlig og ufarlig fase. Tiltakene ble tett fulgt opp gjennom vinteren 2020, sier Pedersen.

– På den måten hadde vi en løpende risikovurdering sammen med de ansatte, og gjorde vurderinger om tiltak fortløpende. Det opplever vi at både selskap og ansatte har opplevd som betryggende. De ansatte har også mye lokalkunnskap om vær og værforhold på lokaliteten, som har vært viktig inn i vurderingene, fortsetter han.

Forsterker
Grieg Seafood tok selvkritikk etter skredene i forrige uke. Det kom det betydelige nedbørsmengder i området, som igjen økte risikoen for snøskred.

«Grieg Seafood Finnmark erkjenner at selskapet ikke fulgte dette opp på tilstrekkelig måte», het det i en pressemelding.

– Hvilke forholdsregler tar dere, med tanke på eventuelle nye skred i området, fremover?

– Vi har sammen med lokal skredekspert etablert et konkret opplegg for en tett oppfølging av forholdene ved anlegget, for å ta nødvendige forholdsregler. Et opplegg som er mye likt det vi brukte i 2020, men noe forsterket. Her vil man hele tiden vurdere sikkerheten, og ta stilling til om og eventuelt hvor i anlegget man kan jobbe. Bruk av helikopter for å prøve å lage kontrollerte skredutløsninger vil også benyttes dersom det er aktuelt, avslutter Pedersen.