Grieg Seafood: – Vi ser at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helgen som var

Nyheter
654

Grieg Seafood Finnmark ble onsdag rundt klokken 12 ferdig med grundige undersøkelser av alle merdene på anlegget oppdrettsanlegget Davaluft i Alta kommune, som denne uken ble rammet av snøskred.

I en pressemelding bekrefter oppdretteren det samme som ble kjent tirsdag, da deler av anlegget var undersøkt, nemlig at mandagens snøskred ikke førte til hull i nøtene. Dermed er det heller ikke snakk om rømming av betydelig omfang. Ifølge Grieg Seafood har anlegget tålt skredet relativt godt.

«Noe utstyr, som deler av fortøyningene, noen av fôrslangene, enkelte taknettholdere og en ring, er skadet», heter det i pressemeldingen.

– Veldig glade for at det kun er materielle skader
Det var fire ansatte inne på fôrflåten da skredet kom. Ingen av de ansatte ble skadet, men de følges nå tett opp av både Grieg Seafood Finnmark og bedriftshelsetjeneste.

– Det aller viktigste er at alle ansatte kom fra denne forferdelige hendelsen i god behold. Vi er veldig glade for at skadene i all hovedsak kun er materielle. Samtidig jobber vi hele tiden svært hardt for å unngå rømming fra alle våre anlegg. Vi er bevisste på at vi oppdretter laks i nærheten av Altaelva, verdens beste villakselv, og vårt ansvar for å unngå å påvirke den. Vi er lettet over at skredet ikke har ført til en større rømming. Men hver fisk som rømmer en for mye, og vi er ikke fornøyde med at vi per nå har fanget seks oppdrettslaks i gjenfangstgarnene, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Mandag fortalte Grieg Seafood til iLaks, at anlegget skal flyttes etter at nåværende fisk er slaktet ut i sommer, noe Fiskeridirektoratet også har støttet. Flyttingen har sammenheng med at det også tidligere har gått skred ved lokaliteten, som gjorde at Grieg Seafood startet prosessen med å flytte anlegget til et sikkert sted.

Les også: Fiskeridirektoratet etter snøskredet: – Vi skal finne ut om noe burde vært gjort annerledes

Saken fortsetter under bildet.

Bildet er tatt onsdag ved lokalitet Davatluft. FOTO: Grieg Seafood

Erkjenner svikt
Før siste utsett av fisk, høsten 2019, gjennomførte Grieg Seafood Finnmark risikovurderinger der blant annet fare for snøskred ble vurdert. Selskapet identifiserte avbøtende tiltak for å redusere risiko, som tett oppfølging av snøskredfaren, ekspertvurderinger ved behov og helikoptertokt med lydutstyr for å utløse skred i en tidlig og ufarlig fase. Tiltakene ble tett fulgt opp gjennom vinteren 2020, opplyser Grieg Seafood.

«I helgen kom det betydelige nedbørsmengder i området, som igjen økte risikoen for snøskred. Grieg Seafood Finnmark erkjenner at selskapet ikke fulgte dette opp på tilstrekkelig måte», heter det i pressemeldingen.

– Når vi nå har gått gjennom hendelsesforløpet og risikovurderingene, ser vi at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helgen som var. Det beklager vi veldig. Vi burde blant annet forsøkt å ta ned snø kontrollert i løpet av helgen. Jeg vil rose de ansatte for riktig håndtering både i forkant og etterkant av raset. De vurderte forholdene som for utrygge til å gå ut på ringene, som var helt etter boken, sier Nikolaisen.

– Sammen med skredeksperter og de ansatte på anlegget skal vi nå lage et opplegg for å følge skredrisikoen enda tettere opp gjennom resten av vinteren. Merden som ble mest påvirket i begge snøskredene vil stå tom frem til flyttingen, uttaler han videre.

Nikolaisen takker samtidig alle som har bistått i undersøkelser og opprydding etter hendelsen. Arbeidet med opprydning vil pågå en stund til.