– Det skal ikke være noen tvil om at dette anlegget er på land

Nyheter
3422

Arctic Seafarm Langset satser på byggestart av sitt landbaserte anlegg i september.

I november kunne iLaks avsløre at Arctic Seafarm Langset, som har planer om å produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark, fikk trukket tilbake sin akvakulturkonsesjon av Fiskeridirektoratet. På bakgrunn av sakens dokumenter mente Fiskeridirektoratet blant annet at det ikke var mulig å avgjøre om det omsøkte anlegget vil være på land eller i sjø.

– Vi er selvsagt skuffet og overrasket over at fremdriften i vår etablering nå antagelig forsinkes, uttalte daglig leder Carsten Rimer i Arctic Seafarm til iLaks i etterkant av vedtaket fra direktoratet, og understreket at selskapet ikke var i tvil om at anlegget ligger «på land».

Denne uken sender Arctic Seafarm Langset inn de siste supplerende opplysningene i en endret søknad til Nordland fylkeskommune, skriver Helgelands Blad. En av de viktigste endringene, ifølge avisen, er at bunnen til karene i oppdrettsanlegget skal løftes opp.

– Mens den opprinnelige søknaden lå inne, kom departementet med ei ny retningslinje som var noe uklar med tanke på dette med HAT (Høyeste astronomiske tidevann red.anm.). Derfor har vi løftet anlegget opp, selv om det betyr økte pumpekostnader, for at det ikke skal være noen tvil om at anlegget er på land, sier Carsten Rimer til Helgelands Blad.

Anlegget til Arctic Seafarm Langset har en prisramme på 600 millioner kroner. Selskapet har blant andre Kvarøy Fiskeoppdrett på eiersiden. Ifølge Rimer er målet å starte byggingen av anlegget i september i år.

Les også: Skal ha uttrykt bekymring over myndighetenes signaler når det gjelder skillet mellom sjø og land for oppdrettsanlegg