– Vi er selvsagt skuffet og overrasket over at fremdriften i vår etablering nå antagelig forsinkes

Nyheter
1167

Arctic Seafarm er i dialog med Nordland fylkeskommune etter at Fiskeridirektoratet trakk tilbake konsesjonen til selskapet. 

Torsdag kunne iLaks fortelle at Fiskeridirektoratet opphever Nordland fylkeskommunes vedtak om å tillatelse til akvakultur på land for Arctic Seafarm Langset (ASL), som vil produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark.

Skuffet
Bakgrunnen for saken var at Westcon Helgeland, som eventuelt blir naboen til ASL på området, klaget inn vedtaket fra fylkeskommunen. Fiskeridirektoratet avviste flere anførsler fra Westcon, men var enig i at fylkeskommunen ikke hadde tilstrekkelige opplysninger da de skulle avgjøre om anlegget lå «på land» eller ikke. Dermed ble altså konsesjonen trukket tilbake, og saken skal nå behandles på nytt av fylkeskommunen.

Carsten Rimer. FOTO: Pressefoto

Daglig leder i Arctic Seafarm, Carsten Rimer, bekrefter at selskapet har mottatt vedtaket fra Fiskeridirektoratet. Han reagerer slik på vedtaket i en e-post til iLaks:

– Vår etablering vil gi betydelig aktivitet med arbeidsplasser (circa 40 i første omgang – 80 på sikt) og utvikling i Nesna (stor aktivitet til verksindustri og annen næring kan utvikles i tilknytning til anlegget), og vi er selvsagt skuffet og overrasket over at fremdriften i vår etablering nå antagelig forsinkes.

– Mener selvsagt anlegget ligger «på land»
Rimer skriver videre at Arctic Seafarm konstaterer at Westcon ikke fikk medhold i sine øvrige innsigelser, og det er bra at dette nå er avklart fra direktoratet. 

– Arctic Seafarm mener selvsagt at anlegget ligger «på land», og har allerede opprettet en god dialog med fylkeskommunen for å kunne avklare videre behandling av saken slik at vi så snart som mulig kan komme i gang med anleggsarbeidet som i utgangspunktet er planlagt med oppstart 1. mars 2021, men som nå ser ut til å må forskyves noe, skriver han til slutt.

iLaks har bedt om en kommentar til saken fra daglig leder Arnt Skogsøy i Westcon Helgeland.

Foreløpig skisse av Arctic Seafarms landbaserte oppdrettsanlegg. ILLUSTRASJON: Arctic Seafarm