Det singler i glass når Senterpartiet vil redusere utbytte til utenlandske oppdrettsinvestorer

Kommentarer
0

Og Arbeiderpartiet vil øke skattetrykket enda mer.

Venstredreiningen i norsk politikk fortsetter med uforminsket styrke. I et forsvar for grunnrenteskatten, som Senterpartiet inntil nylig har vært i mot, går nestleder og oljemillionær Ola Borten Moe til angrep på utenlandske investorer.

– Det er viktig at mer av de store verdiene som blir skapt i norske fjorder og langs den norske kysten, blir igjen i Norge, i stedet for at de sendes ut av landet til multinasjonale selskaper og utenlandske investorer, sier Borten Moe.

Borten Moe og Senterpartiet snakker til sine egne – og heiser flagget.

Petrodollar
Men det lyder hult, ikke minst siden Norge gjennom Oljefondet er blant verdens største børsinvestorer. Norge henter hundrevis av utbyttemilliarder årlig fra utlandet. Å kjempe mot eierskap og samarbeid på tvers av landegrensene er betenkelig, ikke minst når en ser på Europakartet anno 2022.

Borten Moe unnlater forøvrig å nevne at de børsnoterte oppdretternes aksjeutbytter ikke utelukkende kommer fra oppdrett i norske fjorder. Mowi, Cermaq, Lerøy, SalMar og Grieg Seafood har alle oppdrettsanlegg i en rekke andre land.

Og så er det fort gjort å glemme at statens eget oppdrettselskap, Cermaq, ble lagt ut for salg av den rødgrønne regjeringen Stoltenberg i 2013. Ap og Sp banket da gjennom slakt av selskapet, med salg av fôrdivisjonen EWOS til utenlandsk private equity, og seinere salg av oppdrettsvirksomheten til japanske Mitsubishi.

Aslak Berge

Men etter to regjeringsperioder med borgerlig politikk er det full venstredreining. Mot et sosialistisk paradis.

Det stopper ikke her. Arbeiderpartiet vil øke skattepresset ytterligere.

Høster av grunnrenten
Når tidligere fiskeriminister og Ap-nestleder Helga Pedersen tar til orde for grunnrenteskatt på fiskeflåten, er det verdt å lytte til det. Hun er ingen hvem som helst i partiet. Så selv om nåværende fiskeriminister og nestleder Bjørnar Skjæran avviser forslaget, er det siste ordet ikke sagt her.

Så skal det kjapt legges til at et forslag om grunnrenteskatt på fiskeflåten, som vitterlig drar grunnrenten bokstavelig talt over båtripen og høster direkte av landets fellesressuser, knapt kan kalles overraskende. Ikke minst når en sammenligner det med havbruk, som låner sjøvann i halve produksjonssyklusen, og følgelig tolkes vel langt for å inngå i grunnrentebegrepet.

– Etter mange år hvor forskjellene har økt er det nødvendig med omfordeling. De som har fått mest må bidra mer for velferden, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han kom med forslaget om skatteskjerpelser innen havbruk og energi.

Selv med bonanza-inntekter innen olje, gass og strøm forlanger statsministeren å bli tatt på alvor når han sier statskassen trenger mer skatteinntekter for å finansiere velferden.

Men selv om det angivelig er så trangt og dårlig stilt med statsfinansene, tar Støre & co seg likevel råd til å bla opp 2,65 milliarder kroner for skogseiendommen Meraker Brug. Det er mange argumenter for om staten bør eie – eller ikke eie – enda mer eiendom i landet – alt etter hvilket politisk ståsted en har. At kjøpet er et prov på en venstredreining av politikken, er det ingen tvil om.

Foto: Meraker Brug

Avkastning
Uavhengig av hva en mener om økt statlig eierskap og fornuften i bruken av skattepengene på tømmer, jakt- og fiskerettigheter, kan en uansett drøfte prisen. 2,65 milliarder kroner for en eiendom som de siste fem årene har kastet av seg et driftsresultat på ni millioner kroner i snitt, er svindyrt.

Ifølge Nationen er markedsverdi for tilsvarende eiendommer i Trøndelag milevis under dette. Til Dagens Næringsliv sier selgerne at «det var som å vinne jackpot i Viking-lotto».

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken trekker på skuldrene av den skyhøye prisen: «Det er flytting av statens formue. Ikke penger som ville blitt brukt til noe annet i 2023,» skriver han på Twitter.

En formueforvaltning ved å handle eiendom med en yield på 3,4 promille årlig, en tiendel av risikofri rente, må en ganske langt ut på venstresiden for å kunne forsvare. Minimal avkastning på investert kapital har da også over tid vært en fellesnevner for sosialistisk politikk historisk. Enten en ser mot Venezuela, Cuba eller Sovjetunionen.

Uansett er det grunn til å påminne regjeringen et sitat av Maggie Thatcher:

«There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money.»