Rogne ble ikke informert om HIs millionavtale

Nyheter
813

I løpet av romjulen ifjor fremforhandlet og signerte Havforskningsinstituttet (HI) og Eide Fjordbruk en avtale med en ramme på 1,25 millioner kroner. Men direktøren ved HI ble ikke informert.

Bakteppet var Eide Fjordbruks søknad om visningskonsesjon i Rosendal, datert 30. desember 2016, hvor HI skulle «starte forberedelser for og iverksetting av nødvendig arbeid på innholdet i [Folgefonn]senteret og har behov for å finansiere dette».

Som motytelse ville Eide Fjordbruk betale 1.250.000 kroner, hvorav 250.000 kroner skulle betales forut for innvilgelse av visningskonsesjon. Den resterende millionen skulle betales etter innvilgelse av visningskonsesjon. Faktura ville da utstedes av «HI eller underleverandør til den marine utstillingen».

Tilskudd
I denne avtalen skulle millionbeløpet «benyttes til finansieringen av utstillingen i Folgefonnsenteret, og herunder bidra til at dette vil innfri det visningsnivå som kreves i visningskonsesjonen», het det i avtaleteksten.

Tilskuddsavtalen ble signert av forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen, men, etter det iLaks erfarer, fremforhandlet av lakselusforsker og HIs lokale mann i Rosendal, Øystein Skaala. Skaala er også styremedlem i Stiftinga Folgefonnsenteret.

Hemmelig
Men styret i Folgefonnsenteret ble ikke informert om millionavtalen.

– Avtalen du referer til ble kjent for undertegnede ved en tilfeldighet andre uken i mai i år, sa arbeidende styreleder Knut Førland ved Folgefonnsenteret til iLaks fredag.

Les også: HI-Rogne om million-deal med Eide Fjordbruk: – Avtalen er ugyldig

HIs direktør Sissel Rogne. Foto: Aslak Berge

Direktør ved HI, Sissel Rogne, medgir at HIs rutiner ikke er blitt fulgt i forbindelse med avtaleinngåelsen.

– Håndteringen av kontrakten med Eide Fjordbruk AS er dessverre ikke blitt ordentlig behandlet av oss på Havforskningsinstituttet. Den første kontrakten ble ved en inkurie signert 30.12.2016 og det beklager vi på det sterkeste, skriver Rogne i en epost til iLaks.

Ble endret
– Jeg tok derfor øyeblikkelig fatt i dette da Folgefonnsenteret gjorde meg oppmerksom på saken. Det var problemer både med ordlyden og innholdet i avtalen. Det var ikke slik vi ville ha den, derfor er avtalen endret og oversendt Folgefonnasenteret, skriver HI-direktøren videre. 

Folgefonnsenteret, med en utstilling av vann på jorden og bærekraftig bruk av naturressurser, ble åpnet av statsminister Erna Solberg 2. mai, med ledelsen ved HI og Eide Fjordbruk blant de inviterte.

Kunnskap
– Vi er sterkt involvert i Folgefonnasenteret siden vi har en forskningsstasjon i Rosendal, og vi ønsker å være en samarbeidspartner for formidling gjennom visningskonsesjoner. Vi ser på Folgefonnsenteret som en glimrende arena for formidling av kunnskap om oppdrettsrelaterte tema og økologi i norske fjorder, understreker Sissel Rogne.

Ledelsen til Eide Fjordbruk er for tiden på reise, og det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra dem til denne saken.