– Det er en stor oppmuntring at Egget får tilliten til å etablere seg på en lokalitet der tradisjonell åpen merddrift er utelukket

Nyheter
1165

Milepæl for Hauge Aqua.

I april skrev iLaks at Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde gitt Hauge Aqua tillatelse etter forurensningsloven til det hel-lukkede matfiskanlegget «Egget» på lokalitet Geilbukta i Langfjorden i Møre og Romsdal.

Nå er også tillatelse etter akvakulturloven og nødvendig godkjenning fra Mattilsynet på plass. 

Innen fire år
«Hurra, vi har fått vår første lokalitet», skriver Hauge Aqua på Facebook. Tillatelsen gjelder for laks, ørret og regnbueørret på inntil 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB).

– Signaleffekten som myndighetene sender er viktig. Tillatelsen gjelder for flytende lukket anlegg i hele sjøfasen, med vilkår om at Egg-teknologien skal være utprøvd før man tar i bruk Geilbukta. Det er en stor oppmuntring at Egget får tilliten til å etablere seg på en lokalitet der tradisjonell åpen merddrift er utelukket, sier Arthur Lyngøy i Hauge Aqua.

Ifølge broren Cato Lyngøy blir «Egget» trolig etablert på Geilbukta innen fire år.

– Vi tror Egget er et viktig bidrag i kampen mot rømming og lakselusa. Det er vist at å drive flytende lukket teknologi i hele eller deler av syklusen gjør det mulig å unngå luseproblemet. Nå gleder vi oss til å vise at Egget også gjør trygg drift mulig.

Ulike størrelser
I en SMS til iLaks skriver Cato Lyngøy at det blir ulike størrelser på «Egget» på lokalitet Geilbukta. Hauge Aqua samarbeider med Mowi om det store «Egget». Oppdretteren har fått seks utviklingstillatelser for konseptet, men har tidligere uttalt at de vurderer å skrinlegge prosjektet grunnet for høye produksjonskostnader

Tidligere denne måneden fortalte Lyngøy at det første «postsmolt-Egget» bør være på plass i sjøen i løpet av neste år. Dette skal etter planen ligge på lokalitet Korsvika i Vestnes kommune, men her er ennå ikke alle tillatelser klare.

Cato Lyngøy (foran) og Arthur Lyngøy. FOTO: Hauge Aqua